Afd. 3: Stadig ikke fuldtallig bestyrelse i Skovgårds­parken

Alt blev stemt igennem på mødet

Den nye bestyrelse: Sahra Mohamed, Iman Naser, Eva Pedersen, Johnny Pedersen og Vagn Eriksen.

Afdeling 3 – Skovgårdsparken

Da der ikke blev tid til alle punkterne på det ordinære afdelingsmøde i september, og man for øvrigt gerne ville have nogle yderligere punkter med, holdt afdeling 3 ekstraordinært afdelingsmøde den 25. november.
Fremmødet var ikke stort. Der var mødt 25 husstande op, men selvom formand Vagn Eriksen før mødet havde proklameret, at mødet kun ville tage en time, sneg tiden sig alligevel op på to timer, inden de kunne komme hjem.

Forslag

Som vi også beskrev i artiklen fra seneste afdelingsmøde, har afdelingsbestyrelsen, med Vagn Eriksen i spidsen, en del kritikpunkter overfor administrationen.
Det kom også til udtryk til dette møde.

En del af striden går ud på, hvem der skal bestemme reglerne for råderetten. Afdelingsbestyrelsen havde forslag om, at beboerne skulle kunne udskifte hoveddørene med sikkerhedsdøre, og et andet om, at hvis noget af det faste inventar gik i stykker og skulle udskiftes, så kunne beboeren vælge et dyrere produkt og betale forskellen selv. Det gik et stort flertal af beboerne ind for, men fungerende direktør Susanne Witting var ikke enig i, at det var noget om afdelingen kunne beslutte. Hun forklarede, at hvis noget i lejligheden bliver udskiftet med noget af højere værdi, så ligger vedligeholdelsespligten stadig hos driften.
”Det ligger lige på grænsen af, hvad vi vil godkende som råderet. Vi vil ikke gøre noget, men kan ikke garantere for, at tilsynet kan godkende det,” sagde hun.

Stofa

Selvom afdelingen tidligere på året havde en urafstemning om Stofa, var bestyrelsen ikke tilfredse med forløbet. De ønskede nemlig at indhente tilbud hos forskellige leverandører og så holde et beboermøde, hvor der bliver orienteret om mulighederne. Beboerne stemte ja til, at bestyrelsen kunne indhente tilbud og afholde et afdelingsmøde med kun det på dagsordenen ved en senere lejlighed.

Beboerhuset

Et andet punkt på dagsordenen var nye regler for udlejning af beboerhuset. Her handlede diskussionen om, hvorvidt udlejningskompetencerne skulle ligge hos afdelingsbestyrelsen eller hos servicelederen.
Susanne Witting kom med det synspunkt, at hun var mest tryg ved, at det lå hos servicelederen. Det endte med, at afdelingsmødet godkendte, at det var op til servicelederen at vurdere, om lokalerne blev efterladt i så god stand, at man kunne leje det igen. Der har nemlig tidligere været problemer med, at lejere af lokalerne har efterladt det meget beskidt.

Festlokaler

Næste punkt handlede også om festlokalerne. Nogle beboere føler sig nemlig generet af larmende fester i lokalerne og efterspurgte, at festerne kunne slutte klokken 24, ved at der blev opsat en slukkeknap, så der blev slukket for strømmen klokken 24. Vagn Eriksen syntes, klokken 24 var for tidligt, og det mente andre også. Det endte med, at forslaget blev trukket, og afdelingsbestyrelsen fik kompetence til, sammen med beboeren, at udforme nogle retningslinjer, som senere vil blive fremlagt for beboerne.

Tilskud til aktiviteter

Afdelingsbestyrelsen havde lagt op til ændringer i, hvem der kan få støtte til aktiviteter. De foreslog, at mindst 2/3 skulle have bopæl i afdelingen. Hvis man gjorde det på den måde, kan bedsteforældre også invitere deres børnebørn med.

Her forklarede Susanne Witting, at grunden til de udvidede retningslinjer kommer af skandalen hos Østjysk Bolig. Nu har boligforeningen revision en gang om året, og administrationen kigger på forretningsgange i forhold til konto 119. ”Lovgivningen er meget firkantet, og der står helt klar, at aktiviteter er for afdelingens beboere.”

Efter lidt diskussion blev det godkendt.

Valg

Afdelingsbestyrelsen har siden det ordinære afdelingsmøde kun bestået af tre personer, og derfor så medlemmerne gerne, at der kom nogle flere medlemmer.

Peter Iversen fra foreningsbestyrelsen tog ordet og opfordrede på det kraftigste til, at de blev fuldtallige, da afdelingen har store opgaver forude, som der mangler kræfter til i bestyrelsen.

Efter lidt prikken på skulderen og opfordringer meldte to kandidater sig på banen. Så de blev valgt ved fredsvalg. Bestyrelsen består nu af:

 • Johnny Pedersen
 • Iman Naser
 • Sahra Mohamed
 • Vagn Eriksen
 • Eva Pedersen

Så nu er der i det mindste lidt flere hænder til at klare det næste års udfordringer.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-08 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-08 December side 19
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2021-08 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • Afdelings­møde
  Afd. 3: Stadig ikke fuldtallig bestyrelse i Skovgårds­parken
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data