Biler bliver grønnere i Brabrand Bolig­forening

I Brabrand Boligforening ønsker vi at have en tydelig bæredygtig profil og yde vores bidrag til at fremme den grønne dagsorden

Overordnet er det hensigten, at Danmark i 2050 er et samfund baseret på 100 procent vedvarende energi uden brug af fossile brændstoffer, og om mindre end 20 år skal vi være helt og aldeles overgået til vedvarende energi, når det gælder el og opvarmning.
Vi arbejder derfor hele tiden på at blive grønnere og opsøge mulighederne for at minimere CO2-udledningen i forskellige sammenhænge.

Nye elbiler i BB Service

Senest er boligforeningens håndværkerfirma BB Service gået i gang med at udskifte vognparken og har anskaffet sig tre nye elbiler.

“Med indkøbet af splinternye eldrevne arbejdsbiler vil vi gå foran og skubbe på den bæredygtige udvikling,” lyder det fra Peder Rasmussen, der er chef for BB Service.

I BB Service kører de mange små ture i løbet af en dag over forholdsvis korte afstande. De mange korte turen giver en dårlig forbrænding og belaster miljøet i de traditionelle diesel og benzinbiler.

Det giver derfor rigtig god mening at køre på el, og ifølge Peder Rasmussen er elbilerne allerede en succes, der giver værdi og stor tilfredshed hos medarbejderne. En anden ting, der glæder Peder, er udsigten til mindre vedligeholdelse på bilerne, da elbiler er langt billigere at servicere.

Den største udfordring er, at de eldrevne biler er væsentligt dyrere end de konventionelle dieselmodeller. Derfor er det på nuværende tidspunkt ikke realistisk at udskifte alle biler på en gang, men Peder Rasmussen håber, at der kommer flere elbiler til allerede næste år.

Ladestandere og delebiler

Men elbiler vinder ikke kun frem i erhvervssammenhæng. For de private bilejere byder fremtiden også på elbiler, og i mange af vores afdelinger er el-ladestandere et emne, som fylder på dagsordenen til afdelingsmøderne.

Allerede i 2018 fik Skovgårdsparken, som den første afdeling i Brabrand Boligforening, to el-delebiler. I år har boligforeningen på vegne af afdelingsbestyrelsen i Odinsgård indgået en aftale om opstilling af både deleelbil og ladestander. Siden foråret har beboerne i afdelingen således haft adgang til en el-delebil.

Aftalen giver også god mening her, da en tredjedel af beboerne i Odinsgård heller ikke har egen bil. Samtidig vil afdelingen gerne gøre en indsats for, at færre beboere anskaffer sig en diesel- eller benzindreven bil.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-08 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-08 December side 16
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2021-08 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data