Artikler med emnet jura

I alt 15 sider blev fundet. Her vises (resultatside 1)

Mødereferater skal hentes nyt sted

Referaterne fra afdelings- og bestyrelsesmøder er forsvundet fra deres vante sider på Brabrand Bolig­forenings hjemmeside. I stedet kan de nu findes under "Min Side" bag et login

Flytningen kommer som følge af GDPR-lovgivningen, der beskytter personfølsomme oplysninger. Mette Larsen, jurist i Brabrand Boligforening, skriver i en kommentar: "Da referaterne indeholder personoplysninger, skal udbredelsen af referaterne være begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil oplysningerne indsamles. Det vil sige beboere i den pågældende afdeling." Hun fortsætter: "De kommer ikke op igen på den offentlige hjemmeside, men vil fremover ligge på beboernes egen

Magasinet 2020-04 Juni Foreningen
Læs mere

Bolig­foreningen sætter fokus på fremleje

Brabrand Boligforening Brabrand Boligforening skærper nu indsatsen i forhold til beboere, der udlejer deres boliger eller dele af boligen på ulovlig vis. Det er et problem, vi på nuværende tidspunkt ikke kender det fulde omfang af, men som vi tager meget alvorligt. Grunden til det øgede fokus på ulovlig fremleje er et ønske om at sikre flere boligtilbud til de mange, der betaler for at stå på venteliste. Vi har

Magasinet 2019-02 Marts Foreningen
Læs mere

Store tanker om et kultur- og bevægelseshus i Gellerup

Højskole, beboerhus og sportscenter med badeland bliver måske en realitet midt i Gellerup, hvis økonomien falder på plads

Måske er det ikke 'kun' et beboerhus og et bibliotek, som skal bygges på Verdenspladsen ved Bygaden midt i Gellerup. Flere parter er nu kommet på banen, og tankerne går i retning af et stort "kultur- og bevægelseshus". Det vil ske, hvis sport, svømning og højskole bliver draget med ind i planerne. Start med forprojekt Programleder i Brabrand Boligforening Kristian Bjerring Lauritsen fortæller, at programbestyrelsen i boligforeningen og Aarhus

Magasinet 2015-01 Februar Artikler
Gellerupparken Kalender Kalender 2015
Læs mere

Gellerup­parkens Retshjælp

Finder vej for dig gennem lovens mange paragraffer

Selv om Gellerupparkens Retshjælp har til huse i en stuelejlighed på Dortesvej i Gellerupparkens afdeling 4, har man i de sidste 37 år hjulpet adskillige tusinde mennesker både i og udenfor Gellerupområdet. Retshjælpen er en privat institution, der drives økonomisk gennem støtte over Finansloven. Formålet med de private retshjælpsinstitutioner er at sikre, at mennesker altid har mulighed for juridisk rådgivning og eventuel sagsbehandling.. Mennesker, der er blevet krænket i

Magasinet 2012-06 Juli Artikler
Gellerupparken Kommentar­spor (2)
Læs mere

Finansiering af Helheds­planen

349 millioner kr. fra Landsbyggefonden

Brabrand Boligforening har fået reserveret 349 millioner kroner i Landsbyggefonden i renoveringsstøtte, som er penge, boligforeningen kan råde over ved at indsende et skema A. I skema A skal der blandt andet redegøres for de overordnede økonomiske linjer i planen. Det er indsendelse af skema A for Helhedsplanen, der stemmes om til beboermøderne den 30. og 31. maj. Hvis beboerne stemmer ja til denne indstilling, kan boligforeningen søge om

Magasinet 2011-05 juni INDSTIK: Helhedsplan
Gellerupparken
Læs mere

Ny fuldtidsansat jurist i Brabrand Bolig­forening

Juristen skal sikre, at der tages hensyn til flere og mere indviklede regler

"Brabrand Boligforenings udvikling er lige som resten af det omgivende samfund, hvor næsten alle organisationer har gennemgået en voldsom udvikling. Man kan sammenligne det med udviklingen fra den gammeldags trykknap-telefon til de super moderne mobiltelefoner og deres mange muligheder." Sådan indleder hun vores samtale, der foregår på en af Boligforeningens hyggelige kontorer. Tanja Schlein Staal hedder hun, og i fremtoning er hun en lille spinkel kvinde, men man kan

Magasinet 2010-04 Maj Artikler
Læs mere

Den smilende venstreløvinde

Med stålsat vilje til forandring

Venstres spidskandidat ved kommunalvalget, Gert Bjerregård, fik et sviende nederlag. Derfor fik den unge venstreløvinde Laura Hay en udfordring af de store, da hun blev valgt til at sætte sig i rådmandsstolen for teknik og miljø. Skræppebladets udsendte har besøgt Laura Hay for at høre, hvordan hun som ny rådmand vil være med til at skabe et bedre og mere attraktivt byområde i Gellerup Toveshøj. Fra jura studerende til

Magasinet 2010-02 Marts Artikler
Gellerupparken debat • politik

Beboere kan vælte plan

Helheds­plan: Enhedslisten hjælper beboere i Gellerup­parken med at slås for deres nedrivningsdømte blokke. En lejeekspert giver dem gode chancer for at vinde kampen

Beboere i Gellerupparken er begyndt at mobilisere sig i en fælles modstand mod planen om at forvandle Gellerup. Der er netop blevet dannet en protestgruppe, og en underskriftsindsamling er sat i gang. "Det er fordi, jeg ikke vil flytte. Alle mine børn er født, mens jeg har boet i denne lejlighed, hvor jeg har oplevet de bedste ting i mit liv," siger Khalid Karoum, som har taget initiativ til

Magasinet 2010-02 Marts Artikler
Gellerupparken Kommentar­spor (1)
Læs mere

Forbruger-ombudsmand: Skræppe­bladet må gerne spamme

Forbrugerombudsmanden har forhåndsgodkendt Skræppebladets planer om at udsende mails til folk, der ikke har tilmeldt sig en mail-ordning. Bladet vil gerne starte en regelmæssig udsendelse af bl.a. nyhedsbreve til mail-adresser, som bladet har i arkivet eller har fundet på nettet. Bladet vil også gerne igangsætte en løbende læser-undersøgelse, hvor beboere melder sig til bladets panel og besvarer spørgsmål om bladet og livet i boligforeningen. Da Skræppebladet, som er beboerblad i

Blog: fredag 11. december 2009
Læs mere

Ulovlige ordensreglementer i flere afdelinger

Alle beboere må opsætte antenner og paraboler på bygningen

Flere afdelinger i Brabrand Boligforening har ordensreglementer, der forbyder beboerne at opsætte antenner og paraboler. Dette er som udgangspunkt ulovligt. Skræppebladet har kigget nærmere på ordensreglementernes tekst om paraboler og antenner, og det ser ikke alt for godt ud. Adskillige afdelinger er nødt til at revidere ordensreglementet på kommende beboermøde, selvom f.eks. afdelingsbestyrelsen helst ikke vil have paraboler på husmurene. "Vi oplever, at en del boligafdelinger ikke er interesserede

Magasinet 2009-10 December Artikler
Thorsbjerg Kommentar­spor (1)

Lederen

Hvor langt er der til administrationen?

Som beboer i Brabrand Boligforening burde det egentlig være svært at blive sur på udlejeren. For vi er selv udlejere af vores lejligheder, som vi ejer i fællesskab. Det er et anstrengende job at være udlejer, og derfor har vi valgt nogle personer til at træffe beslutninger i det nære - afdelingsbestyrelsen. Den har via et hierarki valgt foreningsbestyrelse og ansatte i boligforeningen, f.eks. boligforeningens administration. Forholdet mellem beboer

Magasinet 2009-10 December Lederen
Hans Brogesparken Leder • Kommentar­spor (1)
Læs mere

Fyraftensmøde om kriminel lavalder

Skal den kriminelle lavalder sænkes eller ej? Skal den helt afskaffes? Og nytter det overhovedet at straffe? Spørgsmålene diskuteres ivrigt i denne tid, og til januar fremsætter regeringen et lovforslag om at sænke den kriminelle lavalder til 14 år. Den københavnske juraprofessor Eva Smith besøger Århus til et fyraftensmøde den 18. november arrangeret af kommunen. "Eva Smith er professor i strafferet på Københavns Universitet og en ivrig samfundsdebattør. Hun har

Blog: torsdag 22. oktober 2009
debat
Læs mere

Så er det ud, hvis drengen har sat ild på bolig­foreningen

Drengen var 14 og året var 2006. Han satte ild i en kælderopgang tæt på, hvor han boede. Nu skal hele familien ud. Væk fra Brabrand Boligforening. Det har boligretten besluttet i dag. Opdatering 12. marts 2010: Vestre landsret har omstødt dommen, så boligforeningen alligevel ikke kan smide familien ud. Boligforening må alligevel ikke smide familie ud "Boligretten har i dag givet Brabrand Boligforening ret til at smide en familie

Blog: tirsdag 13. oktober 2009
Kommentar­spor (2)
Læs mere

Job: Jurist i bolig­forening

Brabrand Boligforening søger jurist Ansvar og opgaver: Du får det overordnede ansvar for klagesager, sager i beboerklagenævnet og i Boligretten. Du skal rådgive og vejlede teknikere og inspektører i forbindelse med udbud, licitation, entreprise og kontrakter. Du skal have kendskab til den lovgivning, der gælder for en almen boligorganisation og hurtigt og effektivt formidle videre til medarbejderne. Du får ansvar for, at regelsæt herunder ordensregler, vedligeholdelsesregler m.v. er i overensstemmelse med

Blog: torsdag 3. september 2009
Læs mere

Flere kommer i klemme og har brug for retshjælp

Dobbelt så mange henvendelser i Gellerup Retshjælp i løbet af blot tre år. Grunden er bl.a. at flere er kommet i klemme, efter reglerne for f.eks. kontanthjælp er blevet strammet med 300-timers reglen. Alle kan henvende sig gratis, men især folk fra nærområdet omkring retshjælpens adresse på Diortesvej i Gellerup henvender sig. Det er blandt andet juridiske problemer omkring kontanthjælp, starthjælp og revalidering, som der søges hjælp til. "Vi gør

Blog: onsdag 26. august 2009

Sider med emnet jura anvender blandt andet også disse emner:

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data