Ny fuldtidsansat jurist i Brabrand Boligforening

Juristen skal sikre, at der tages hensyn til flere og mere indviklede regler

af Kirsten Hermansen – foto af Marianne Stenberg

”Brabrand Boligforenings udvikling er lige som resten af det omgivende samfund, hvor næsten alle organisationer har gennemgået en voldsom udvikling. Man kan sammenligne det med udviklingen fra den gammeldags trykknap-telefon til de super moderne mobiltelefoner og deres mange muligheder.”

Sådan indleder hun vores samtale, der foregår på en af Boligforeningens hyggelige kontorer.
Tanja Schlein Staal hedder hun, og i fremtoning er hun en lille spinkel kvinde, men man kan nemt tage fejl, hun udstråler både sikkerhed og energi, men også en stor imødekommenhed.

Hvorfor er der brug for en fuldtids-ansat jurist i Brabrand Boligforening?
”Boligforeningen er en stor virksomhed og fra at have administreret efter et enkelt lejeretslig lovgrundlag, er der i dag 2 regelsæt samt en EU-lovgivning, der også skal tages hensyn til.

Det er en af årsagerne til min ansættelse, der udover det lejeretslige også omfatter det ansættelsesretslige og EU-lovgivningen med vareindkøb og tjenesteydelser i udbud. Det er nødvendigt at skærpe det juridiske overblik, da lovgivningen er blevet så specialiseret.

Det er i dag nødvendigt for en boligforening at bevare en autoritet på det lovgivningsmæssige område og være på forkant i forhold til sine lejere.”

Har du tidligere erfaringer fra det her område, og hvorfor har du søgt netop denne stilling?
”Først og fremmest trængte jeg til nye udfordringer, og da jeg har en baggrund i at arbejde med det lejeretslige område, var stillingen her en opfølgning af mit tidligere arbejdsområde, hvor man også var underlagt offentlige retslige regler. Jeg har tidligere arbejdet med privat udlejning og ejendomsinvesteringer.

Et alment boligselskab er lige så dynamisk en arbejdsplads som et privat firma. Her er der er masser af udfordringer.”

Der må være meget nyt at koncentrere sig om, hvad tager du fat på her i starten?
”De beboerdemokratiske spilleregler har i dag stor betydning for mit arbejde. Det er vigtigt, at disse regler bliver overholdt, da det er en af hjørnestenene i et alment boligselskab.

Derudover ligger mit fokus på afdelingernes ordens- og vedligeholdelsesreglementer. Der er forskel på de enkelte afdelingers reglementer. Nogle er fint ajourførte, mens andre er ret ”støvede”. Det giver et godt indblik, samt en god kontakt til afdelingsbestyrelsesmedlemmerne og et billede af de enkelte afdelinger.

Jeg hører, hvilke problemer de har, og vil gerne sætte øget fokus på håndhævelsen af de enkelte ordensreglementer, og være med til at følge hurtigere op på eventuelle sager og uoverensstemmelser, der opstår. Mit arbejdsområde griber dermed ind i det, som inspektørerne sidder med.”

Godt indtryk af sin nye arbejdsplads
”Vi er forholdsvis mange nyansatte inden for de sidste 6 måneder, og på en måde en ny generation, der prøver at anskue tingene fra mange vinkler i et teknologisk stærkt udviklet samfund, der giver os nogle helt nye værktøjer.

Huset her har en super-kollegial side, man kommer hinanden ved på tværs af afdelinger.
Man skal ikke føle sig så højt hævet, at der er noget, der er for småt eller elementært. Det kan også være vigtigt.”
Sådan slutter Tanja vores samtale, men til sidst skal vi lige have

En flig af den mere private jurist
Tanja er uddannet fra Aarhus Universitet. Hun er gift med en håndværker, har 3 små børn, og hun bor i Skovby. Ikke alment. Hun stammer fra Ribe-området.
Del eller print denne side:   
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt