Ulovlige ordensreglementer i flere afdelinger

Alle beboere må opsætte antenner og paraboler på bygningen

tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen

Flere afdelinger i Brabrand Boligforening har ordensreglementer, der forbyder beboerne at opsætte antenner og paraboler. Dette er som udgangspunkt ulovligt.

Skræppebladet har kigget nærmere på ordensreglementernes tekst om paraboler og antenner, og det ser ikke alt for godt ud. Adskillige afdelinger er nødt til at revidere ordensreglementet på kommende beboermøde, selvom f.eks. afdelingsbestyrelsen helst ikke vil have paraboler på husmurene.

“Vi oplever, at en del boligafdelinger ikke er interesserede i, at der opsættes paraboler, fordi de synes, at det skæmmer bygningen. De er mildest talt helst fri for dem. Mange afdelinger mener, at når man har indgået en aftale med for eksempel YouSee om 36 kanaler, herunder et antal udenlandske, at det så må være nok for beboerne inklusive de fremmedsprogede,” siger udviklingschef Bjarne Zetterström i Boligselskabernes Landsforening (BL).

Lovgivning
Den seneste udgave af bladet Boligen fra BL sætter fokus på bl.a. paraboler:
“Jurist Preben Mathiesen, Boligselskabernes Landsforening, forstår slet ikke, hvorfor afdelingerne nedfælder regler omkring antenner/ paraboler i husordenen. Han mener, at emnet ikke hører hjemme i en husorden, netop fordi der er vedtaget en lov omkring det,” skriver bladet.

Lovens §36
Ifølge almenlejelovens paragraf 36 har lejerne ret til at opsætte paraboler eller lignende, hvis de ønsker at nedtage signaler, der ikke er adgang til i fællesantenneanlægget.
Det skal dog ske efter udlejers – altså boligforeningens – anvisning.

Gammel lovgivning
Det er ikke nyt, at lejere har lov til at opsætte antenner og paraboler.
”Jeg har fundet bestemmelsens forgænger tilbage til 1979 (Lov nr. 237 om leje af 1979-06-08 L 1979-06-08),” oplyser Bo Overvad fra De Jurastuderendes Retshjælp i Århus, efter Skræppebladet har bedt ham om at grave lidt i de historiske lovtekster.

Der kan altså ikke være nogen undskyldning om, at det er ny lovgivning, som f.eks. boligforeningens administration ikke har haft tid til at sætte sig ind i. Det er boligforeningens administration, der via bl.a. afdelingssekretærer rådgiver afdelingsbestyrelserne om jura.

Kun få paraboler ses i Thorsbjerg - måske pga. ordensreglementets tekst...

Kun få paraboler ses i Thorsbjerg - måske pga. ordensreglementets tekst.

Anbefaling fra BL
Lars Fløche fra Boligselskabernes Landsforening fortæller til Skræppebladet, at
”Det er forkert at nedfælde regler i afdelingens husorden om antenner/paraboler. Reglerne står i loven.”

”Min pointe er, at boligorganisationen kan gøre beboerne opmærksom på proceduren ved ansøgning om antenner/ paraboler, fordi den er indviklet i lovgivningen.
Man kan f.eks. skrive om proceduren i velkomst-informationen, som nok er et mere rigtigt sted,” siger han og afslutter med en personlig mening:

”De private paraboler i de danske boligafdelinger er jo typisk kommet op på facaden uden ansøgning, og uden at boligorganisationen skred ind i tide.
I virkeligheden har boligorganisationerne forpasset sin mulighed for at anvise en passende placering af parabolerne, fordi der ikke har været en procedure, som alle har kunnet forholde sig til.”

Som det fremgår af ovenstående, er der ikke lovkrav om, man som beboer er tvunget til at ansøge om at få lov til at hænge en antenne, f.eks. en parabolantenne op. Men man skal naturligvis stadig følge afdelingens retningslinier for opsætning, så man ikke kommer til at beskadige bygningerne.
Del eller print denne side:  


Tilbagevisende links

Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt