Lederen

Hvor langt er der til administrationen?

Som beboer i Brabrand Boligforening burde det egentlig være svært at blive sur på udlejeren. For vi er selv udlejere af vores lejligheder, som vi ejer i fællesskab.
Det er et anstrengende job at være udlejer, og derfor har vi valgt nogle personer til at træffe beslutninger i det nære – afdelingsbestyrelsen. Den har via et hierarki valgt foreningsbestyrelse og ansatte i boligforeningen, f.eks. boligforeningens administration.

Forholdet mellem beboer og administration kan du læse om i en række artikler i dette Skræppeblad, der dækker bl.a. nedenstående emner.

BEBOERUNDERSØGELSER kan være en måde til at klarlægge beboerholdning til f.eks. administrationen. Senest har Sonnesgården bl.a. svaret, at der er stor afstand til administrationen. Konkrete handlinger, der udløses af undersøgelserne, begrænses næsten til mulighed for at sende en e-mail til varmemesteren.

JURA bør administrationen hjælpe afdelingsbestyrelserne med, når det f.eks. gælder udformning af ordensreglementer. Men en gennemgang viser, at der er god plads til forbedring i reglementernes tekster, i hvert fald i visse afdelinger, når det handler om opsætning af paraboler.

FJERNVARME er en sag, kommunen stadig bokser med. Her er det rart, at vi har en administration, der med direktøren i spidsen kæmper hårdt for at få pengene udbetalt kontant og retfærdigt – også til lejere, der har skiftet bolig.

RENOVERING er et mere og mere påtrængende problem i ældre afdelinger. Vores fælles opsparing, Landsbyggefonden, bliver manipuleret af folketingspolitikere. Tilbage er boliger, der forfalder i skimmelsvamp som Hans Broges Parken eller Skovgårdsparken, der netop, inden bladet gik i trykken, mistede taget på en hel blok pga. storm. Byggesjusk, fejlkonstruktion eller forkert vejledning fra administrationen? Dette kan tage måneder at afklare.

I DET FØRSTE nummer af Skræppebladet, der udkom i 1970, var det tydeligt at læse, hvor ydmyg en afdelingsbestyrelse skulle være, når den henvendte sig til foreningsbestyrelsen. Er det samme gældende i dag? Hvilke trin fra beboer til administration er med til at skabe den største afstand? Og hvordan mindsker vi afstanden i en boligforening, der i disse år bliver større og større?

Skræppebladet går med krum hals ind i sit 40-årsjubilæum i 2010 og fortsætter kursen med fokus på at forbedre og udvikle bladet i beboernes tjeneste. Vi håber du vil være med. Også i 2010.

Glædelig jul og godt nytår.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-10 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Dene side er omtalt på
Skraeppebladet.dk: Lup på varmemestre og kontorfolk i Gellerup for 2 mio.:
Link: skraeppebladet.dk/2009/12/lup-pa-varmemestre-og-kontorfolk-i-gellerup-for-2-mio/

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-10 December forsiden af magasinet 2009-10 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data