Boligforeningen sætter fokus på fremleje  

Brabrand Boligforening

Af Susanne Witting, administrationschef

Brabrand Boligforening skærper nu indsatsen i forhold til beboere, der udlejer deres boliger eller dele af boligen på ulovlig vis. Det er et problem, vi på nuværende tidspunkt ikke kender det fulde omfang af, men som vi tager meget alvorligt.

Grunden til det øgede fokus på ulovlig fremleje er et ønske om at sikre flere boligtilbud til de mange, der betaler for at stå på venteliste.

Vi har løbende sager kørende, hvor boliger tilsyneladende bliver lejet ud til andre end dem, der står på lejekontrakten. Det er bekymrende, da det kan give yderligere pres på ventelisten, og det er et problem, da vores boliger er forbeholdt boligsøgende borgere, der ofte har stået på venteliste i lang tid.

Initiativerne mod ulovlig fremleje
Vi får besked fra Aarhus Kommune, hvis de har registreret, at der bor for mange personer i et lejemål. På baggrund af denne oplysning retter vi henvendelse til beboeren og beder vedkommende redegøre for, hvem der bor i lejemålet, og hvilken indbyrdes relation de har. Det er ikke sikkert, at det af hensyn til overbefolknings-reglerne er nødvendigt, at alle undtagen lejer fraflytter. Men de personer, som ikke behøver at fraflytte, skal der laves fremlejekontrakter på, medmindre der er tale om lejers børn, ægtefælle eller samlever.

Ved mistanke om en fuldstændig fremleje, hvor det er en anden, der bor i lejemålet, end den, der står angivet på lejekontrakten, tages der kontakt til den beboer, der står på lejekontrakten. Vi beder da vedkommende fremvise dokumentation for, at betingelserne for fuldfremleje er opfyldt. Man må nemlig kun videreudleje sin bolig, hvis der er tale om midlertidig fremleje. Kan beboeren ikke dokumentere, at vedkommende opfylder betingelserne for at lave midlertidig fremleje, og dertil fremvise en godkendt fremlejekontrakt, er der tale om en ulovlig videreudlejning af boligen. I det tilfælde beder vi beboeren om at ophæve fremlejen og selv flytte tilbage. I yderste instans kan det resultere i, at beboeren sættes ud af boligen.

I de sager, hvor boligforeningen får oplysning om, at der foregår en delvis fremleje af en bolig, bliver beboeren ligeledes bedt om at indsende en godkendt fremlejekontrakt. Som beboer skal man nemlig have skriftlig tilladelse til at leje dele af sit lejemål ud til andre.

Vi giver her et overblik over, hvad der er tilladt i forhold til fremleje, delvis fremleje og feriefremleje.

Regler for fremleje
Som lejer af en almen bolig har du ret til at fremleje din bolig i op til to år, men kun hvis det er begrundet i midlertidige forhold. Det kan for eksempel være, hvis du bliver udstationeret jobmæssigt eller skal studere i udlandet i en periode. Det er et krav, at det samlede antal beboere ikke overstiger antallet af beboelsesrum, og at det midlertidige forhold kan dokumenteres. Hvis du fremlejer uden ansøgning og uden tilladelse fra Brabrand Boligforening, er der tale om ulovlig fremleje. I dette tilfælde kan du miste din bolig med omgående virkning.

For ungdomsboliger og +55-boliger gælder det, at en ungdomsbolig kun må fremlejes til en anden studerende, og en +55-bolig kun til en person, der er fyldt 55 år.

Når du fremlejer din bolig, skal du være særligt opmærksom på, at det stadig er dig, der har ansvaret for boligen. Du hæfter også selv for evt. misligholdelse og betaling af husleje.

Delvis fremleje
Hvis du har ledige værelser i din bolig, må du gerne delfremleje, men du skal selv bo i boligen. Det er ikke nok, at du står tilmeldt på adressen i Folkeregisteret. Det er også en betingelse, at du har fået fremlejeforholdet godkendt af Brabrand Boligforening.

Du må højst udleje halvdelen af boligen, og antallet af personer, der bor i boligen, må ikke overstige antallet af beboelsesrum. Du må kun opkræve en husleje, der svarer til det, som du selv betaler. Har du en 3-værelses lejlighed og udlejer et værelse, må du således højst opkræve 1/3 af din samlede husleje.

Har du spørgsmål til fremleje, sidder vores udlejningsmedarbejdere klar til at råde og vejlede.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt