Beboer-kommentar til Bünyamin Simsek

nordgaardskole-kommentar.jpg
Bünyamin Simsek har ved flere lejligheder efterlyst saglige og konstruktive kommentarer vedr. lukning af Nordgårdskolen, så her følger en fra en beboer i området:

Fasthold fokus på målet og byg videre på de ressourcer vi har herude og erfaringerne med det, vi nu har set, der virker!

Og målet er vel at skabe et skoletilbud til børnene i kommunens mest børnerige område, der giver dem mulighed for at deltage i ungdomsuddannelser og samfundsliv på lige fod med alle andre borgere?

Det fremmer dette mål nu endelig at give et egentligt tilbud til de 25 % af Nordgårdskolens elever, der har så omfattende vanskeligheder, at de ikke får et reelt udbytte af ordinær skolegang.
Men det undergraver det at finde pengene til det ved at lukke heldagsskolen og i stedet fordele eleverne på naboskolerne.

“Hvis det ikke virker, kan vi jo altid indføre Ø-distrikter”, har jeg hørt politikere sige. Det er altså direkte uanstændigt. Vil I virkelig byde i forvejen udsatte børn endnu et skoleskift? Så kan vi være helt sikre på ikke at nå målet.

“Eleverne skal spredes af hensyn til integrationen”, siger flere.

Men med målet for øje, virker spredning slet, slet ikke godt nok. Det kan blive skæbnesvangert.

At bruge sproget støtter sprogindlæringen, men “frikvartersdansk” er ikke det samme som et solidt og nuanceret læringsfagligt dansk, der er helt afgørende for at man kan begå sig i folkeskolens ældste klasser og uddannelsessystemet.
At opbygge netop dét sprog, kræver engagerede lærere, der er veluddannede i dansk som andetsprog, rimelige holdstørrelser, tilstrækkelige undervisningstimer, et stærkt forældresamarbejde og trygge rammer. Andelen af tosprogede elever betyder langt mindre.

Så. Lad nu være med at sende ressourcerne ud af området. Se i stedet på de resultater Nordgårdskolen har opnået på bare to år, og giv heldagsskolen en chance i stedet for at eksperimentere yderligere med vores børn.
Her er alle de nævnte forudsætninger til stede for at skabe landets måske bedste fødeskole for tosprogede børn fra 0 – 6. kl.! Og så kan man jo passende oprette venskabsklasser på fordelsskolerne og forvente et reelt samarbejde. Det vil også skabe basis for, at flere elever frivilligt søger skoler udenfor Vestbyen, når de har alderen til det.

Pia Bjerre Christensen
Dortesvej 33, Gellerup

Læs mere på Skræppebladets blog om Nordgårdskolen.

Blogartiklen er oprettet: 11. sep 2007


Del eller print denne side:  

Tilbagevisende links


 
 


Blog-arkiver: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | jan | 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt