Beboer-kommentar til Bünyamin Simsek

nordgaardskole-kommentar.jpg

Bünyamin Simsek har ved flere lejligheder efterlyst saglige og konstruktive kommentarer vedr. lukning af Nordgårdskolen, så her følger en fra en beboer i området:

Fasthold fokus på målet og byg videre på de ressourcer vi har herude og erfaringerne med det, vi nu har set, der virker!

Og målet er vel at skabe et skoletilbud til børnene i kommunens mest børnerige område, der giver dem mulighed for at deltage i ungdomsuddannelser og samfundsliv på lige fod med alle andre borgere?

Det fremmer dette mål nu endelig at give et egentligt tilbud til de 25 % af Nordgårdskolens elever, der har så omfattende vanskeligheder, at de ikke får et reelt udbytte af ordinær skolegang.
Men det undergraver det at finde pengene til det ved at lukke heldagsskolen og i stedet fordele eleverne på naboskolerne.

“Hvis det ikke virker, kan vi jo altid indføre Ø-distrikter”, har jeg hørt politikere sige. Det er altså direkte uanstændigt. Vil I virkelig byde i forvejen udsatte børn endnu et skoleskift? Så kan vi være helt sikre på ikke at nå målet.

“Eleverne skal spredes af hensyn til integrationen”, siger flere.

Men med målet for øje, virker spredning slet, slet ikke godt nok. Det kan blive skæbnesvangert.

At bruge sproget støtter sprogindlæringen, men “frikvartersdansk” er ikke det samme som et solidt og nuanceret læringsfagligt dansk, der er helt afgørende for at man kan begå sig i folkeskolens ældste klasser og uddannelsessystemet.
At opbygge netop dét sprog, kræver engagerede lærere, der er veluddannede i dansk som andetsprog, rimelige holdstørrelser, tilstrækkelige undervisningstimer, et stærkt forældresamarbejde og trygge rammer. Andelen af tosprogede elever betyder langt mindre.

Så. Lad nu være med at sende ressourcerne ud af området. Se i stedet på de resultater Nordgårdskolen har opnået på bare to år, og giv heldagsskolen en chance i stedet for at eksperimentere yderligere med vores børn.
Her er alle de nævnte forudsætninger til stede for at skabe landets måske bedste fødeskole for tosprogede børn fra 0 – 6. kl.! Og så kan man jo passende oprette venskabsklasser på fordelsskolerne og forvente et reelt samarbejde. Det vil også skabe basis for, at flere elever frivilligt søger skoler udenfor Vestbyen, når de har alderen til det.

Pia Bjerre Christensen
Dortesvej 33, Gellerup

Læs mere på Skræppebladets blog om Nordgårdskolen.

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Dene side er omtalt på
Skraeppebladet.dk: » Blog-kommentar i Stiften | Skræppebladets blog:
[...] Læs kommentaren her på bloggen: /2007/09/beboer-kommentar-til-bunyamin-simsek/ [...]
Link: skraeppebladet.dk/2007/09/blog-kommentar-i-stiften/

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Pia Bjerre Christensen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data