Alment nybyggeri går i stå

byggeplads.jpg
Der bliver er næsten ikke igangsat nybyggeri af almene boliger, fremgår det af Socialministeriets liste over tilsagn til nybyggeri af almene boliger. Sidste år var tallet 9.942. Og tidligere er der typisk givet 6-8.000 tilsagn om året til nybyggeri af almene boliger. I år er der kun givet 245, hvoraf 153 er til ældreboliger og 92 til familieboliger. Ingen til ungdomsboliger.

Bladet Boligen skriver bl.a.:
“Venstre melder ud, at det grundlæggende er kommunernes ansvar at sikre det fornødne byggeri – men at regeringen gerne vil være med til at sikre de bedst mulige rammer, og at partiet derfor i øjeblikket ser på, om maksimumbeløbet skal sættes op.”

Det er især det fastsatte beløb for hvor billigt almene boliger skal bygges, som får skylden for det store fald. For familieboliger må det højst koste 15.350 i provinsen og højst 18.000 kr. pr. m2 at bygge i hovedstaden. For ungdoms- og ældreboliger er prisen lidt højere.
Ikke mindst i Århus er boligforeningerne sure over, at beløbet er så lavt, fordi det næsten er lige så dyrt at bygge på Århusiansk grund som i København.

Bladet boligen skriver endvidere:
En klar tilkendegivelse om, at maksimumbeløbet skal sættes op, kommer desuden fra både Enhedslisten og Det Radikale Venstre. Dansk Folkeparti vil ikke gøre noget på nuværende tidspunkt men lover at holde øje med udviklingen, da partiet ikke ønsker, at byggeriet skal gå i stå, mens Socialdemokraterne blandt andet vil gøre det muligt for kommunerne at sælge grundene til under markedspris. Endelig er der SF. Partiet vil afsætte en pulje til opførelse af 7.500 boliger, hvoraf de 6.000 skal opføres i Storkøbenhavn. For at sikre, at boligerne målrettes folk med almindelige indtægter, skal mindst to tredjedele ifølge SF være almene.

Læs hos Socialministeriet, http://www.social.dk :
http://www.social.dk/talogsatser/Boligtal_2007/Almene_boliger/Tilsagn%20til%20almene%20boliger.html
http://www.social.dk/talogsatser/Boligtal_2007/Almene_boliger/Maksimumbeloeb.html

Læs artikel i Bladet Boligen okt. ’07: “Fornyet politisk interesse for boligpolitikken
fra Boligselskabernes Landsforening, http://bl.dk

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Ulrik Dorph-Hansen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data