Folkeskoler nedvurderer tosprogede

nordgaardskolen-5.jpg
Langt de fleste folkeskoler har et alt for snævert syn på undervisning af tosprogede elever. Traditionelt bliver der enøjet fokuseret på at lære dansk og først derefter lære de andre fag “men det støtter ikke de tosprogede elevers læring, konkluderer rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), der udkommer i dag.” Det skriver dagbladet Information og uddyber:

“Folkeskolelærerne har alt for lidt viden om, hvordan tosprogede lærer dansk. Det resulterer i forkerte undervisningsmetoder, der hæmmer indlæringen, viser ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut, der anbefaler, at dansk som andetsprog kommer ind i al undervisning.”

Aktuel i debatten om Nordgårdskolen

“Mange steder står lærerne hjælpeløse, fordi de aldrig har lært noget om dansk som andetsprog. Derfor udvikler tilbuddene til de tosprogede sig meget nemt til en form for specialundervisning, fordi det er et middel, som lærerne kender. Men mange af de tiltag virker slet ikke.
Dansk som andetsprog burde være en obligatorisk del af læreruddannelsen, for der er ikke en lærer i Danmark i dag, der ikke vil komme til at undervise tosprogede i fremtiden,” siger Anders Bondo Christensen, der er formand for Danmarks Lærerforening.

Manglende efteruddannelse

Ifølge evalueringsrapporten bør alle lærere, der har tosprogede i deres klasse, have efteruddannelse i andetsprogspædagogik, så eleverne får et optimalt udbytte af undervisningen – både sprogligt og fagligt.
Formand for Danmarks Skolelederforening, Claus Hjortdal, er enig i, at et fælles ansvar for de tosprogede er vigtigt: “Vores erfaringer viser helt klart, at jo mere integration og sprogindlæring gøres til et fælles ansvar, jo bedre lykkes det.”

Læs mere

Læs artiklen”Tosprogedes læring hæmmes af sprogligt snæversyn”: http://information.dk/149236
Hjemmeside for Information: http://information.dk

Læs om undersøgelsen hos EVA: http://www.eva.dk/Nyheder-1.aspx?M=News&pid=3&NewsID=499
Læs rapporten i pdf-format: http://www.eva.dk/..Undervisning_af_tosprogede_elever_i_folkeskolen…pdf
Læs om undersøgelsesprojeket: http://www.eva.dk/Projekter_2006/Tosprogede_i_grundskolen.aspx
Hjemmeside for EVA, Danmarks Evalueringsinstitut: http://www.eva.dk/

Læs Skræppebladets blog om Nordgårdskolen.

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Ulrik Dorph-Hansen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data