Folkeskoler nedvurderer tosprogede

nordgaardskolen-5.jpg
Langt de fleste folkeskoler har et alt for snævert syn på undervisning af tosprogede elever. Traditionelt bliver der enøjet fokuseret på at lære dansk og først derefter lære de andre fag “men det støtter ikke de tosprogede elevers læring, konkluderer rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), der udkommer i dag.” Det skriver dagbladet Information og uddyber:

“Folkeskolelærerne har alt for lidt viden om, hvordan tosprogede lærer dansk. Det resulterer i forkerte undervisningsmetoder, der hæmmer indlæringen, viser ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut, der anbefaler, at dansk som andetsprog kommer ind i al undervisning.”

Aktuel i debatten om Nordgårdskolen
Problemstillingen kan vise sig at være mere end højaktuel, hvis byrådet beslutter at stå fast på, at Nordgårdskolen i Gellerup skal lukkes, og skolens tosprogede elever (dvs. dem alle) skal sluses ind på andre folkeskoler i kommunen. Lærerne vil få problemer og et stort efterslæb på grund af manglende efteruddannelse.

“Mange steder står lærerne hjælpeløse, fordi de aldrig har lært noget om dansk som andetsprog. Derfor udvikler tilbuddene til de tosprogede sig meget nemt til en form for specialundervisning, fordi det er et middel, som lærerne kender. Men mange af de tiltag virker slet ikke.
Dansk som andetsprog burde være en obligatorisk del af læreruddannelsen, for der er ikke en lærer i Danmark i dag, der ikke vil komme til at undervise tosprogede i fremtiden,” siger Anders Bondo Christensen, der er formand for Danmarks Lærerforening.

Manglende efteruddannelse
Ifølge evalueringsrapporten bør alle lærere, der har tosprogede i deres klasse, have efteruddannelse i andetsprogspædagogik, så eleverne får et optimalt udbytte af undervisningen – både sprogligt og fagligt.
Formand for Danmarks Skolelederforening, Claus Hjortdal, er enig i, at et fælles ansvar for de tosprogede er vigtigt: “Vores erfaringer viser helt klart, at jo mere integration og sprogindlæring gøres til et fælles ansvar, jo bedre lykkes det.”

Læs mere
Læs artiklen”Tosprogedes læring hæmmes af sprogligt snæversyn”: http://information.dk/149236
Hjemmeside for Information: http://information.dk

Læs om undersøgelsen hos EVA: http://www.eva.dk/Nyheder-1.aspx?M=News&pid=3&NewsID=499
Læs rapporten i pdf-format: http://www.eva.dk/..Undervisning_af_tosprogede_elever_i_folkeskolen…pdf
Læs om undersøgelsesprojeket: http://www.eva.dk/Projekter_2006/Tosprogede_i_grundskolen.aspx
Hjemmeside for EVA, Danmarks Evalueringsinstitut: http://www.eva.dk/

Læs Skræppebladets blog om Nordgårdskolen.

Blogartiklen er oprettet: 29. okt 2007


Del eller print denne side:  


 
 


Blog-arkiver: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | aug | sep | 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt