Kun ni af 5.000 almene boliger solgt

almene-boliger-saelger-ikke1.jpg
Regeringens plan fra 2005 om at sælge almene boliger er langt fra nogen succes. Af landets cirka 550.000 almene boliger havde regeringen forventet at 5.000 ville blive solgt i løbet af de to år som forsøget snart har kørt. Men der er kun solgt ni, og forsøget udløber til nytår.

Læs omtale hos Dagbladet Arbejderen: http://arbejderen.dk/index.aspx?F_ID=43738&TS_ID=1&S_ID=36&C_ID=132
Hjemmeside for dagbladet Arbejderen: http://arbejderen.dk

– –

Læs også Bladet Boligen nr. 10 – oktober 2007 fra Boligselskabernes Landsorganisation: “Fornyet politisk interesse for boligpolitiken” hvor flere politiske partier udtaler sig omkring ordningen. Bl.a.:

Salg af almene boliger
Forsøgsloven vedrørende salg af almene boliger udløber den 1. januar 2008. Indtil videre har den ”ufrivillige” ordning (altså hvor boligselskabet kan pålægges at sælge en lejlighed) kun ført til salg af ganske få boliger.

Hvad synes I, der skal ske med loven efter forsøgsperiodens ophør?

A – Socialdemokraterne
Salget af almene boliger til lejerne har aldrig været et boligpolitisk mål for Socialdemokraterne, og da ordningen ikke synes at have haft nogen særlige hverken positive eller negative effekter, vil det være værd at overveje, om den i det hele taget skal videreføres. Vi er mere end skeptiske overfor at videreføre loven, fordi vi ser et behov for at beholde de almene boliger.

B – Det Radikale Venstre
Der bør naturligvis ske en evaluering af ordningen. Vores udgangspunkt er dog, at hvis der skal sælges almene boliger, bør det tage afsæt i den »permanente« ordning, som vi fik indført i forbindelse med sidste boligforlig. Her skal salget bl.a. ske som led i en helhedsplan og pengene fra salget gå tilbage til området.

E – Enhedslisten
Loven om salg af almene boliger skal ophæves. Det samme skal loven om, at man kan pantsætte en andelsbolig.

F – SF
Ordningen skal afvikles hurtigst muligt. Den øger problemerne i de udsatte boligområder, som ikke kan sælge boliger, så færre og færre boliger skal løse flere
og flere af vores boligsociale problemer. Tværtimod er der brug for at bygge langt flere almene boliger – og forbedre beboernes råderet over deres bolig.

O – Dansk Folkeparti
Mange lejere i privat udlejningsbyggeri har valgt at købe deres lejlighed som andelsbolig, mens salget af almene boliger er gået i stå, til trods for at mange lejere ønsker at købe deres egen
bolig. Loven vedr. salg af almene boliger skal revideres i efteråret, og herefter tager Dansk Folkeparti stilling, men vi ønsker selvfølgelig at opfylde lejernes ønske på området, så vidt det er muligt.

V – Venstre
Der skal indføres en permanent ordning, hvor det fortsat skal være muligt at kunne købe sin almene bolig. I forhold til hvor mange led som skal være med i beslutningen (kommunen, afdelingen og boligorganisationens hovedbestyrelse), så skal det undersøges nærmere i forhandlingerne.

Hjemmeside for Boligselskabernes Landsorganisation: http://bl.dk

Læs Skræppebladets blog om almene boliger.

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Ulrik Dorph-Hansen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data