Unge i Århus Vest kender ikke samfundets spilleregler

Socialarbejder og byrådskandidat Jabbar Yazdani og formand for Bedre Psykiatri Århus, Bibi Kastberg Jensen, skriver i dag i Århus Stiftstidende om problemer med unge i det vestlige Århus. De mener at uvidenhed er den største forklaring på unges civile ulydighed. De opfordrer til, at familierne vejledes og at området tilføres mere hjerne i form af rollemodeller der har kontakt med de unge:

“Der er et stort tomrum i det vestlige Århus eller i det hele taget i børn og unges tilværelse både på skolen og i boligområderne. Her mangler sociologer, filosoffer, historikere, agronomer og præster/imamer.
De unge mangler grundlæggende viden om samfundet og om hvordan man gebærder sig i det offentlige rum. Her er opgaven at hjælpe børn og unge ind i et fællesskab, hjælpe dem til udvikling og skabe en forståelse for ansvar.

[…] Mange unge ikke kender til sociale spilleregler, samfundets opbygning, normer i samfundet og hvad social trivsel betyder. En del unge kender ikke ret meget af deres historie og identitet. De tænker heller ikke på, hvor maden kommer fra? Hvordan dyrker vi jorden? De ved ikke hvor mange ressourcer der bliver brugt til at producere et glas til Hasle Biblioteks vinduer. Derfor sker der normbrud!” Skriver Yazdani og Jensen. Indlægget afsluttes med:

“Lad os komme civil ulydighed til livs. Lad os videregive en forståelse for hvordan man bør gebærde sig i vores samfund. Lovlydighed, anstændig adfærd og normal opførsel er åbenbart ikke en selvfølge for alle! Hele familien, herunder måske bedsteforældrene skal have hjælp. En sociologisk hjælp.”

Læs mere:

Århus V mangler filosoffer og historikere: http://stiften.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20081218/AAS/271741778
Hjemmeside for Århus Stiftstidende: http://stiften.dk

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Ulrik Dorph-Hansen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data