Millioner til sundhedscenter i Gellerup

Sundhedscenter Vest har været undervejs i et par år og bl.a. med succes kørt diabetesskole for indvandrere. Nu giver Århus Kommune 4,2 millioner kroner til projektet, der får særligt fokus på børn og unge, børnefamilier, samt voksne med kroniske sygdomme. Der bliver også sat ind på områderne kost, rygning, alkohol og motion, herunder khat og rusmidler.

Den dystre baggrund for centeret er at sundhedstilstanden i Gellerup-området er væsentlig lavere end i resten af byen, og gennemsnitslevealderen er ni år lavere end for øvrige århusianere. Mange beboere i området har flygtninge- eller indvandrerbaggrund. Her ses alvorlige og belastende sundhedsproblemer som sukkersyge, hjerte-karsygdomme og posttraumatisk stresssyndrom (PTSD) langt mere udbredt end i resten af Århus.

“Det er helt nødvendigt at fokusere på de sociale dårligt stillede, hvis vi skal reducere ulighed i sundhed, og med oprettelsen af Sundhedscenter Vest er vi gået sammen om at udvikle nye metoder og koordinere indsatsen over for de grupper, som har størst behov,” siger rådmand for Sundhed og Omsorg, Dorthe Laustsen (SF) ifølge Århus Kommunes hjemmeside, hvor også Socialrådmand Gert Bjerregaard (V) understreger behovet for den helhedsorienterede indsats:

”Det er vores klare mål at løfte Gellerup op på niveau med resten af Århus, også når det gælder sundhed. Det kræver en målrettet indsats på flere felter, og sundhedscentret skal binde det hele sammen,” siger Gert Bjerregaard.

Centeret får ind til videre til huse i stueetagen i bygningerne på Gudrunsvej 80, hvor lokalcentret ligger på 1. sal. Som det fremgår af Skræppebladet marts 2009 ønsker næstformand i Brabrand Boligfporening Keld Albrechtsen at sundhedscenteret placeres på Toveshøj som en del af områdets helhedsplan.

LÆS MERE:

Århus Kommunes hjemmeside: http://aarhuskommune.dk
Øget indsats for sundhed i Gellerup

Fra aarhus.dk:
Mio. til sundhedscenter i det vestlige Århus

Læs i Skræppebladet:
Slutspurt om helhedsplanen

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Ulrik Dorph-Hansen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data