Slutspurt om helheds­planen

Inden sommer skal ønsker og forslag til helhedsplanen munde ud i en dispositionsplan, der sætter årstal på, hvornår forandringerne skal ske

Århus kommune og Brabrand Bo­ligforening har nu aftalt den endelige tidsplan for færdiggørelsen af helhedsplanen for Gellerup og To­veshøj. Vi går nu ind i slutspurten, hvor det skal besluttes, hvordan bydelen skal udvikle sig i de kommende ti-tyve år. Planen skal vedtages af År­hus byråd og boligforeningens re­præsentantskab i februar 2010.

Keld Albrechtsen. Arkivfoto (kun online) af Ulrik Ricco Hansen

Keld Albrechtsen. Arkivfoto (kun online) af Ulrik Ricco Hansen

Det betyder, at alle, der har forslag og ønsker til planen, skal komme frem med deres ønskesedler i løbet af meget kort tid. Man kan altid henvende sig til de to afdelingsbestyrelser eller til boligforeningen med forslag og ønsker.

Den ny tidsplan

Et samlet forslag skal være færdigt allerede til sommer. Dette forslag kaldes en dispositionsplan, fordi der her skal sættes årstal på de gen­nem­førelsen af de mange ting, der skal ske i fremtiden. Det handler om nybyggeri af boliger.

På boligforeningens øn­ske­seddel står bl.a. nye ejerboliger, ung­domsboliger, almene ældreboliger, andelsboliger og medejerboliger. Og vi vil gerne have en ny uddannelse, f.eks. et universitetsinstitut, en høj­skole, et stort kulturhus i Gellerup, sundhedscenter i Toveshøj og nye sportsanlæg samt en “rådhusplads” og en bygade med erhverv og butikker ñ og på byrådets ønskeseddel står etablering af et stort antal kommunale arbejdspladser.

Vi vil også gerne have gode kollektive trafikforbindelser, der åbner bydelen ind mod centrum, allerhelst med nye letbaneforbindelser. Pengene til planen skal findes ved at bygge nyt på arealerne ud mod Ringvejen, hvor vi gerne vil skabe et îfyrtårnî for området på hjørnet af Edwin Rahrsvej/Ringvejen. Det kan blive et flot stykke arkitektur, der kan ses inde fra midtbyen.

Omfattende ønskesedler

De to afdelingsbestyrelser i Gellerup og Toveshøj har allerede udarbejdet ønskesedler, der indeholder alt, hvad der skal til for at skabe liv og aktivitet i hele området: alt lige fra forsamlingshus/foreningernes hus til en løsning på moské-spørgsmålet.

Men der arbejdes stadig på disse ønskesedler, og derfor er der også stadig mulighed for alle her i det kommende forår til at påvirke debatten. Desuden kommer der en offentlig høring om planen i oktober-november ñ inden den går til endelig godkendelse.

Stor debat om forslagene

Der er allerede stor offentlig debat om forslagene i planen. Partiet Venstre i Århus byråd fremlagde en ønskeseddel med forslag om bl.a. nedrivning af boligblokke og salg af boliger. Mens f.eks. den afgående kulturrådmand Flemming Knudsen har kæmpet bravt for et kulturhus ñ og det håber vi også, at hans efterfølger vil gøre.

Det skal understreges, at der ikke er truffet beslutninger om nedrivninger eller salg. Og der er aftalt en tryghedsgaranti mellem boligforeningen og alle partier i byrådet. Tryghedsgarantien sikrer, at ingen tvinges til at forlade området på grund af helhedsplanen. Boligforeningen står inde for, at denne garanti overholdes.

Vores faglige rådgivningsgruppe har vurderet, at de fire arkitektforslag giver plads til, at der kan bygges helt op til 1200 nye ejer- og andelsboliger i området, og at der kan sælges 600 boliger som ejerlejligheder. Afdelingsbestyrelserne og boligforeningen er i gang med at undersøge disse forslag.

Måske kan der blive forsøg med salg af ejerlejligheder, men kun i det omfang, at det er ønskeligt og økonomisk forsvarligt. Det er godt med debatten, og det er naturligvis i orden, at de forskellige partier lægger deres ønskesedler frem. Men vi skal også sikre, at den plan, der vedtages, er økonomisk forsvarlig og har den nødvendige opbakning blandt beboerne, afdelingsbestyrelserne og i boligforeningen.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-02 Marts
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2009-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data