Vil Kommunen lukke beboerhuset Laden?

Det var ikke den bedste nytårshilsen Århus Kommune sendte til sine beboerhuse, hvoraf beboerhuset Laden i Gellerup også fungerer som fælleshus for afdeling Toveshøj i Brabrand Boligforenig. Der spares kraftigt og det har fået Ladens husmand og formand til at frygte at kommunen på sigt vil spare huset til lukning.

Anja Raithel, husmand og Esben Trige, Formand foreningen Tousgårdens venner, skal til møde med byrådet på mandag d. 17/1 kl. 8.30 for at diskutere Ladens fremtid.

Arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen: Laden set fra Edwin Rahrsvej

Arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen: Laden set fra Edwin Rahrsvej

Til Skræppebladet fortæller de:

Hermed orientering vedr. kommunebesparelser her i huset

Konkret sker der det, at beboerhuset Tousgårdsladen, der har fuldtidsbetalt medarbejder nu skal til at have ½-tidsmedarbejder. Beboerhuset skæres altså med 35%, og på sigt er det led i et ønske om at lukke huset helt.

Dette er en meget dårlig ide, da det store arbejde med at koordinere og organisere aktiviteter her i Laden, kræver en fuldtids-stilling.Den store arbejdsopgave i at drive huset m. alt fra budgetter, vedligehold, formidling, udlejning af lokaler osv. tager ca. 2/3 af arbejdstiden, mens den sidste tredjedel i høj grad bruges til udvikling af nye aktiviteter, støtte til foreningsaktiviteter/foreningsdannelse, til at styrke og opdyrke nye samarbejdsrelationer m.v.

Det er vigtigt at alle – der har lyst – giver deres kommentar / skrivelse om hvorfor de mener vores beboerhus – Tousgårdsladen – skal køre videre uden besparelser.

I kan fx skrive om hvorfor I benytter huset og hvad det I jeres øjne betyder for fx den gruppe af mennesker I ser benytte huset, hvad det betyder for lokalmiljøet, hvad det betyder for Århus, nærdemokratiet eller andet. Og selvfølgelig også hvad det betyder at have en fuldtidsansat husmand. Vi vil så samle disse skrivelser – så vi har noget at gå til kommunalpolitikerne med.

Vi håber, du vil udforme en støtteerklæring.

På forhånd tak for hjælpen

Mvh Anja Raithel/ husmand og Esben Trige/ Formand foreningen Tousgårdens venner
Beboerhuset Tousgårdsladen
Edwin Rahrs Vej 6 B

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Blogredaktionen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data