Brabrand Bolig­forening har fundet ny direktør

Velkommen til Keld Laursen

Bestyrelsen for Brabrand Boligforening har efter en lang og grundig ansættelsesproces valgt at ansætte Keld Laursen som ny direktør. Keld Laursen kommer fra en stilling som direktør for Skanderborg-Odder Center for Uddannelse og har før det været planlægningschef ved Aarhus Universitet og Prorektor ved Ingeniørhøjskolen i Aarhus.

Keld Laursen er ny administrerende direktør i Brabrand Boligforening fra 1. februar 2014.

Keld Laursen er ny administrerende direktør i Brabrand Boligforening fra 1. februar 2014.

”En enig bestyrelse glæder sig meget over at kunne ansætte Keld Laursen som ny direktør,” siger bestyrelses- formand Jesper Pedersen og tilføjer: ”Keld har i løbet af den meget grundige ansættelsesprocedure overbevist os om, at han har den stærke personlighed, den faglige indsigt og det nødvendige netværk, der skal til for at lede Brabrand Boligforening fremadrettet.

Det er også vores klare overbevisning, at han er i besiddelse af de samarbejds- og lederevner, der er nødvendige for at få en forening af vores størrelse til at fungere optimalt. Vi ser meget frem til, at han i tæt samarbejde med bestyrelsen, det øvrige ledelsesteam og medarbejderne skal sikre, at Brabrand Boligforening også fremadrettet vil fremstå som en seriøs samarbejdspartner, et godt sted at arbejde og – frem for alt – en bolig-forening i udvikling, hvor det er trygt og godt at bo.”

Keld Laursen glæder sig meget til at stå i spidsen for Brabrand Boligforening. ”Det har været interessant at følge udviklingen i Brabrand Boligforening igennem de senere år. Det er imponerende, hvad der opnået, både i Helhedsplanen, i renoveringerne og nybyggeriet.

Brabrand Boligforening står stærkt, men der er for mig ingen tvivl om, at potentialet rækker endnu videre – både når det gælder om at udvikle beboerdemokratiet, at arbejde bæredygtigt i såvel nybyggerier som renoveringer, og i at styrke vores synlighed – både ude i afdelingerne, hos samarbejds-partnerne og de øvrige interessenter. Det er dette potentiale, som jeg glæder mig til at være med til at indfri” siger Keld Laursen.

En enig bestyrelse glæde sig til samarbejdet med vores nye direktør.

En enig bestyrelse glæde sig til samarbejdet med vores nye direktør.

Igennem sine job – og i positionen som bestyrelsesformand for Grundfos Kollegiet – har Keld Laursen stor indsigt i brugen af bæredygtige teknologier i byggeriet, en viden, som han også glæder sig til at gøre brug af i det nye job i Brabrand Boligforening.

”Jeg glæder mig til at bringe min viden og mit netværk blandt politikere, virksomheder og organisationer, der opererer inden for energiområdet i spil. Og så ser jeg frem til at lære meget mere om energiløsningerne i Brabrand Boligforenings byggerier og renoveringer – og til at samarbejde både internt og eksternt om fremtidige tiltag, som kan bidrage til at skabe nye bæredygtige løsninger.”

Keld Laursen har stor indsigt i bæredygtige løsninger i byggeriet – bl.a. fra en position som bestyrelsesformand i Grundfos Kollegiet på Aarhus Ø. Grundfos Kollegiets ungdomsboliger er placeret ved siden af boligforeningens nybyggeri Havnehusene.

Keld Laursen har stor indsigt i bæredygtige løsninger i byggeriet – bl.a. fra en position som bestyrelsesformand i Grundfos Kollegiet på Aarhus Ø. Grundfos Kollegiets ungdomsboliger er placeret ved siden af boligforeningens nybyggeri Havnehusene.

Keld Laursen har stor indsigt i bæredygtige løsninger i byggeriet – bl.a. fra en position som bestyrelsesformand i Grundfos Kollegiet på Aarhus Ø. Grundfos Kollegiets ungdomsboliger er placeret ved siden af boligforeningens nybyggeri Havnehusene.

Ved spørgsmålet om hvad Keld Laursen ser som den største og vigtigste opgave i boligforeningen lige nu, er svaret fra vores nye administrerende direktør: ”Brabrand Boligforening er en stor forening, som skal kunne håndtere mange forskellige opgaver – både i de områder, som fungerer godt, og i dem, der kræver lidt mere omfattende indsats – f.eks. i forbindelse med
renoveringer, boligsociale tiltag m.m.

Det er min opfattelse, at alle opgaver er vigtige – store som små – og at vores fornemste opgave er at skabe bedre boligoplevelser til beboerne i Brabrand Boligforening – målt på både økonomi, komfort og tryghed. Det skal være rart at bo i Brabrand Boligforening – og økonomisk overkommeligt for alle.”

Keld Laursen ved sit barndomshjem Søvangen.

Keld Laursen ved sit barndomshjem Søvangen.

Vores nye administrerende direktør er langt fra ubekendt med at bo alment. Keld Laursen har boet i Brabrand Boligforenings afdelinger i sammenlagt over 20 år. Da Keld blev født, boede hans familie i Søvangen, senere flyttede de til Udsigten i Hans Brogesparken, og da han flyttede hjemmefra, faldt valget på en bolig i Gellerupparken på Dorthesvej.

Keld Lausen tiltræder stillingen som administrerende direktør i Brabrand Boligforening den 1. februar 2014.

vores nye direktør foran indgangen til Louisevej 20 hvor hans familie boede da han blev født

vores nye direktør foran indgangen til Louisevej 20 hvor hans familie boede da han blev født

Ansættelse af teknisk chef og projektchef Processen omkring ansættelse af det øvrige ledelsesteam holder sig inden for den fastsatte tidsplan, og bestyrelsen forventer at kunne præsentere det nye samlede ledelsesteam i begyndelsen af næste uge.

Fra bestyrelsens side vil vi gerne benytte lejligheden til at sige tak til både medarbejdere, beboere og samarbejdspartnere for at bakke op omkring processen, udvise tålmodighed og have positiv tro på fremtiden.

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Blogredaktionen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • Tiltrædelse
    Brabrand Bolig­forening har fundet ny direktør
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data