Keld Laursen fratræder som Brabrand Bolig­forenings direktør

Efter mere end syv år som direktør for Brabrand Boligforening – og dermed også for det store udviklingsprojekt i Gellerup – har Keld Laursen valgt at stoppe

Keld blev som en del af en helt ny ledelse ansat i 2014. Den nye ledelse skulle sikre, at boligforeningen kunne gennemføre den helhedsplan for Gellerup og Toveshøj, som var besluttet i 2010 og samtidig konsolidere Brabrand Boligforening som en serviceorienteret og udviklingsbaseret organisation.
Samarbejde, loyalitet og engagement har været drivkræfterne til at opnå mål af både politisk og forretningsmæssig karakter. Fokus har været på udvikling, innovation og bæredygtighed både i forhold til foreningens aktiviteter, fx Generationerne Hus på Aarhus Ø, som er bygget op omkring en helt ny model. Her lever unge, ældre og familier sammen side om side og nyder godt af hinandens forskellige stader i livet.
De seneste år har der været et stort arbejde i forhold til ny lovgivning, udviklingsplaner og helhedsplaner for Toveshøj og Gellerupparken.

Keld Laursen

Keld Laursen

“Det har været et stort privilegium at få lov til at bidrage til de resultater, vi har opnået i Gellerup og Toveshøj. Det er lykkedes at gennemføre store og gennemgribende forandringer i den nye bydel on time, on budget, og vi har samtidig en meget velfungerende boligsocial helhedsplan og en bydel i fremgang. Det nye vejsystem er færdigt, byparken står i flor og er nomineret til den største europæiske arkitekturpris, og det er samtidig lykkedes at tiltrække private investorer, som er parate til at bygge i Gellerup for milliarder. Alt det og meget mere har kun været muligt i kraft af dygtige kolleger og fremsynede samarbejdspartnere. Jeg er – i al beskedenhed – meget stolt af resultaterne i udviklingen af det nye Gellerup, som er synlig for alle, der besøger området,” udtaler Keld Laursen, direktør for Brabrand Boligforening.

Keld Laursen har været glad for sit arbejde i den almene sektor, fordi sektoren udgør en helt central brik i den danske velfærdsmodel, fordi den sikrer boliger, som er til at betale. For nylig indgik Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening en aftale om en ny helhedsplan til i alt 1,3 mia. kr. – med omfattende nedrivninger og renovering af 600 lejligheder i Gellerupparken.

“Jeg overtog i 2013 en stor og visionær plan, som nu er realiseret. I år har jeg været med til at forhandle en ny plan, som skal gennemføres i de næste 8-10 år, og jeg har fundet, at det er en passende anledning til at give stafetten videre,” slutter Keld Laursen.

Beslutningen om fratrædelse mødes med forståelse i det politiske bagland, og Brabrand Boligforenings formand har kun positive ting at sige om sin afgående direktør.

”Keld Laursen har været vores direktør i en periode med store udfordringer og modsatrettede ønsker fra mange sider. Det har han klaret flot, med en sjælden evne til at finde løsninger på tilsyneladende uløselige problemer.
Jeg er personligt taknemmelig for det tillidsfulde samarbejde, jeg gennem disse år har haft med ham. Vi er en boligforening, som af myndighederne er blevet pålagt under vanskelige forhold at gennemføre omfattende forandringer i vores kvarterer, effektiviseringer i vores afdelinger, forstærket boligsocial indsats osv. – alt sammen ting, som finder sted under brydning af mange forskellige og modsatrettede holdninger.
Derfor er vores direktør pr. definition placeret på øretævernes holdeplads. Dette har han løst med en aldrig svigtende venlighed og med den åbenhed og det demokratiske sindelag, som er selve kernen i den almene boligbevægelse,” siger boligforeningens formand Keld Albrechtsen.

Keld Laursen fratræder ved udgangen af september 2021.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-04 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-04 Juni side 23
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2021-04 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • Fratrædelse
    Keld Laursen fratræder som Brabrand Bolig­forenings direktør
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data