Kolofon

Skræppebladet nr. 4 – juni 2021

ISSN 0906-267X
Kontor: Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6, 8220 Brabrand
E-post: redaktion@skraeppebladet.dk
Hjemmeside: skraeppebladet.dk
Skræppebladet er beboer- og foreningsblad for Brabrand Boligforening.
Skræppebladet er udkommet siden 1970.
Redaktionen er valgt på beboermøderne.
Bladets be­styrelse er den til enhver tid valgte foreningsbestyrelse.
Bladet udkommer otte gange om året.
Oplag: 5700 eksemplarer.
Abonnement: 175 kr. pr. år, bestil på: abonnement@skraeppebladet.dk

Kom med i redaktionen: Henvend dig til redaktionsekretær, et redaktionsmedlem, eller stil op på dit afdelingsmøde.
Indlæg sendes til
redaktion@skraeppebladet.dk
eller afleveres til et redaktionsmedlem.

Redaktionssekretær:
Elsebeth Frederiksen, tlf. 42 95 63 18
redaktionssekretaer@skraeppebladet.dk
Layout, grafik og internet:
Ulrik Dorph-Hansen, tlf. 26 29 36 64
Korrektur:
Niels Sørensen, niels.nscript@gmail.com
Tryk: CS Grafisk. På miljøvenligt papir
Tjek også Skræppebladet på
facebook.com/skraeppebladet

Redaktion:
Ansvarshavende redaktør: Jens Skriver
Laurits Bloch Tlf. 53 70 16 03 (afd. 2)
Allan Røhl (afd. 3)
Helle Hansen Tlf. 27 83 27 82 (afd. 4)
Daniel Mantel Tlf. 52 72 31 45 (afd. 4)
Solveig Pedersen (afd. 5)
Jens Skriver Tlf. 86 24 54 19 (afd. 6)
Peter Stampe Tlf. 60 62 12 86 (afd. 8)
Anders Nielsen Tlf. 31 27 21 09 (afd. 11)
Thor Utting Tlf. 42 79 69 30 (afd. 31)
Bo Sigismund (ikke-bolighavende) Tlf. 28 14 57 39
Irene Brandt-Møller (frivillig) Tlf. 53 80 65 03
Ulrik Dorph-Hansen (frivillig) Tlf. 26 29 36 64

Forsiden:
Forsiden: Foto af Bo Sigismund:
Formand for afd. 1, Asger Frederiksen, er kritisk i forhold til renoveringen. Læs side 26-27

Deadline Skræppebladet:
Fredag klokken 10.00
20. august 2021 (udkommer 2. september)
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt