Stor donation til nyt bibliotek i Gellerup skal sikre gode rammer for børn og unge

A.P. Møller Fonden har doneret fem millioner kroner til det kommende nye bibliotek i Gellerup. Donationen sikrer indretningen af et særligt område for børn og unge


Når biblioteket i Gellerup åbner i det kommende Sports- og Kulturcampus, bliver det med et nyt og moderne område til børn og unge. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har givet fem millioner kroner til indretning af et særligt børneområde samt et makerspace.

A.P. Møller Fonden har doneret fem millioner kroner til det kommende nye bibliotek i Gellerup.

Det nye Gellerup Bibliotek bliver en nytænkning af det nuværende Gellerup Bibliotek. Biblioteket er i dag et vigtigt samlingssted og et knudepunkt for informations- og vidensdeling for borgerne i området. Denne rolle forventes styrket i de nye rammer. Biblioteket skal være et åbent og moderne medborgercenter, som via stærke kernebrugere og partnerskaber byder på utraditionelle kulturtilbud. Her vil være foredrag, makerspaces, og arrangementer. Her er man medskaber – ikke bare forbruger.

“Gellerup Bibliotek er bydelens nye bibliotek og har et særligt fokus på at være et attraktivt sted for børn og familier. Med denne donation får vi en helt unik mulighed for at samskabe leg, læring, kulturoplevelser og styrke den demokratiske dannelse med børn, unge og deres familier i området,” siger chef for bibliotekerne i Aarhus Marie Østergård.

Gellerup Bibliotek bliver en del af det kommende Sports- og Kulturcampus. Sports- og Kulturcampus bliver det nye samlingssted i Aarhus for hele byen. Visionen er at skabe en Sports- og Kulturcampus, som understøtter det gode og sunde liv for alle gennem rammer og tilbud indenfor sport, kultur og ophold. Sports- og Kulturcampus placeres i Gellerup og vil få en afgørende betydning for udviklingen af området.

Sports- og Kulturcampus består af følgende funktioner:

• Verdenspladsen – hjertet i Sports- og Kulturcampus. Med både overdækkede og udendørs arealer bliver Verdenspladsen det samlende midtpunkt. Her vil der være smagsprøver fra de forskellige huse som f.eks. klatrefaciliteter og udendørs scene.

• Gellerup Bibliotek – et nytænkt bibliotek og medborgercenter.

• Samlingshuset – beboerhus for områdets beboere og foreninger.
Tilbyder rammer og lokaler til foreninger, beboeraktiviteter, festlokaler,
værksteder og meget andet.

• Bevægelseshuset – et bevægelseshus med lærings- og aktivitetstilbud.
Byder på nye muligheder for bevægelse som klatring,
parkour, dans, cirkus med mere.

• Kunstgræsbanen – allerede etableret i 2015. Giver mulighed
for boldspil alle ugens dage.

• Byparken – indvies i 2020. Områdets grønne hjerte. En park hvor
bevægelse, ophold og rekreation er i fokus.

I et selvstændigt spor arbejdes der med udvikling og etablering af
et Verdensbad i tilknytning til Sports- og Kulturcampus.

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Elsebeth Frederiksen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data