Mangel på frivillige truer det aarhusianske foreningsliv

Foreningerne i Aarhus Kommune forventer, at det bliver svært at finde frivillige nok de kommende år

Frivilligheden står stærkt i Aarhus Kommune. Mere end hver tredje aarhusianer, der er medlem af en forening, er også aktiv som frivillig i foreningen. På landsplan ligger Aarhus Kommune over gennemsnittet for, hvor mange der er frivillige. Alligevel er det netop det af finde frivillige til foreningerne, der bliver den største udfordring for de aarhusianske foreninger i de kommende år.

Det fremgår af en ny undersøgelse ”Foreningslivet i Aarhus Kommune”, hvor foreningerne bl.a. er blevet spurgt om, hvad de ser som den største udfordring i de kommende år.
Undersøgelsen er gennemført af Idrættens Analyseinstitut og Videncenter for Folkeoplysning på vegne af Aarhus Kommune.

De fleste foreninger vurderer, at de i dag har det samme antal eller flere frivillige, end de havde for fem år siden. Kun otte procent svarer, at de har færre frivillige nu end for fem år siden. Men mere end hver tredje forening oplever, at det er svært at finde frivillige, og endnu værre er det, når foreningerne skal finde frivillige bestyrelsesmedlemmer.

Foreningerne forventer, at den vækst som Aarhus Kommune oplever i disse år med stigende indbyggertal, vil fortsætte og, at antallet af frivillige i foreninger ikke kan følge med.

”Vi har et rigtigt velfungerende foreningsliv i Aarhus Kommune, hvor der er mange, som gerne vil være frivillige, og der er mange forskellige foreninger. Det giver værdi for den enkelte at være med i de gode fællesskaber, og det giver værdi for Aarhus, at vi har en stærk sammenhængskraft. Det er vigtigt, at vi kan bevare det samtidig med, at kommunen vokser,” siger rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad.

Undersøgelsen viser samtidig, at der er potentiale for foreningerne til at rekruttere flere frivillige. Ifølge undersøgelsen er det kun 16 procent af dem, der ikke er frivillige nu, som slet ikke ønsker at være frivillige, og 22 procent siger, at de gerne vil arbejde frivilligt i deres forening, hvis de bliver spurgt.

”En mulig løsning på udfordringen med at finde frivillige kan være, at flere foreninger formulerer en strategi for at rekruttere og fastholde frivillige. Kun seks procent af foreningerne i undersøgelsen havde sådan en strategi, men disse foreninger angav til gengæld, at de havde lettere ved at finde frivillige til opgaverne uden for bestyrelsen og så mere positivt på muligheden for at tiltrække flere frivillige i fremtiden,siger analytiker Steffen Rask fra Idrættens Analyseinstitut og Videncenter for Folkeoplysning.

Rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad vil derfor benytte det igangværende arbejde med den kommende Sport- og Fritidspolitik til at undersøge, hvordan flere foreninger kan få en strategi for frivillighed.

Du kan se hele undersøgelsen ved at trykke her

Denne artikel er baseret på en pressemeddelelse fra Kultur og borgerservice.

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Elsebeth Frederiksen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data