Rådmand præsenterer Aarhus-model for nytteindsats

Som den første kommune i landet vil Aarhus oprette 500 nye nytteindsatser for borgere med et integrationsbehov

Rådmand præsenterer Aarhus-model for nytteindsats

Som den første kommune i landet vil Aarhus oprette 500 nye nytteindsatser for borgere med et integrationsbehov. Social- og beskæftigelsesrådmand Anders Winnerskjold er klar med en model, der skal klæde borgerne på til en fremtid med job og samtidig gavne brancher med mangel på arbejdskraft.

Sidste år præsenterede regeringen en 37-timers arbejdspligt for borgere med et integrationsbehov, som modtager offentlig forsørgelse. Og med budgetforliget for 2022 besluttede byrådet i Aarhus at intensivere og investere i arbejdet med nytteindsats.

Nu fremlægger social- og beskæftigelsesrådmand Anders Winnerskjold en konkret model for, hvordan man i Aarhus vil tilrettelægge nytteindsatsen, så den kommer både borgere og byen til gavn.

”Det er en sund logik, at der med rettigheder følger pligter. Men det har samtidig været vigtigt for os at skabe en model for nytteindsats, som reelt hjælper aarhusianere med et integrationsbehov tættere på arbejdsmarkedet,” siger Anders Winnerskjold, social- og beskæftigelsesrådmand i Aarhus Kommune, og fortsætter:
”Udgangspunktet for Aarhus-modellen er, at borgerne skal i så mange timers ordinær beskæftigelse som muligt. Resten af tiden skal de indgå i meningsfulde aktiviteter, der kan klæde dem på til en fremtid med job. Derfor investerer vi først og fremmest i at skabe småjobs på både offentlige og private arbejdspladser, men også i danskundervisning, uddannelsesforløb, praktikker og andre former for opkvalificering.”

Aarhus-modellen skal skabe 500 nytteindsatser over de næste to år og består af tre spor: Ordinære jobs, forløb under Integrationsuddannelsen (IGU) og jobpakker med et fast ugentligt timekrav. Ved første samtale med borgeren i jobcentret, vurderer jobkonsulenten, hvilket af de tre spor i nytteindsatsen, borgeren skal indgå i.

Første spor er en intensiveret indsats for borgere, der i dag er i beskæftigelse, og som med få ekstra timer kan blive selvforsørgende. Derudover skal der oprettes flere IGU-forløb, som kombinerer branchespecifik undervisning og ansættelse i en lønnet praktik.

Jobpakkeforløb

De borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet, skal i et jobpakkeforløb. Jobpakken tilrettelægges ud fra en individuel vurdering og i samarbejde med den enkelte borger, og den består af indsatser, der skal styrke borgerens muligheder for at komme i arbejde. Det kan være sprogundervisning, praktikker, sundhedstilbud og løntilskud, som tilsammen udgør en pakke på op til 37 timer.

Byrådet i Aarhus investerede ved det seneste budgetforlig 10 millioner kroner i nytteindsatsen i Aarhus, og forventningen er, at halvdelen af nytteindsatserne skal skabes i samarbejde med private virksomheder og halvdelen på kommunale arbejdspladser. Fælles for indsatserne er, at de målrettes brancher, der i dag oplever mangel på arbejdskraft, fortæller Anders Winnerskjold:
”Nytteindsatserne har et dobbelt sigte, nemlig at få flere ledige i arbejde og samtidig hjælpe arbejdsgivere med den fremtidige rekruttering. Vi ved, at der er mangel på arbejdskraft inden for blandt andet velfærdsområderne. De ekstra hænder vil kunne mærkes her og nu, men kendskabet til opgaverne og arbejdspladsen kan også skabe grobund for et job inden for området.”

Der er indgået aftale om de første kommunale nytteindsatser, og Sociale Forhold og Beskæftigelse går nu i gang med at etablere nytteindsatser i samarbejde med private virksomheder inden for blandt andet transport-, lager- og servicebranchen.

Implementeringen af nytteindsats sættes i gang, når modellen er godkendt af byrådet. Aarhus-modellen for nytteindsats behandles i byrådet onsdag den 9. marts.
Læs mere om Aarhus-modellen for nytteindsats

Målgruppen for nytteindsats er:

– borgere på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse
– borgere, som har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp i tre ud af de seneste fire år, og som ikke har bestået minimum Prøve i Dansk 2 eller ikke har gennemført 6. klasse.

I Aarhus Kommune omfattes ca. 1550 borgere i alderen 18-67 år af nytteindsats. Heraf er cirka 20 procent jobparate, mens 80 procent er aktivitetsparate. Målgruppen består af 57 procent kvinder og 43 procent mænd. Størstedelen har sammensatte udfordringer, fx svage danskkundskaber, ingen uddannelse og dårligt helbred. Særligt kvinder med ikke-vestlig baggrund over 40 år er overrepræsenteret i gruppen.

Denne artikel er baseret på en pressemeddelelse fra Sociale forhold og Beskæftigelse.

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Elsebeth Frederiksen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data