Nyt fra beboerrådgiverne

Sommerferietilbud til børnefamilier


af Beboerrådgivningen

Det er morgen. Det er koldt. Det blæser. Det er vinter! Mens hele familien træder ud af af det varme hjem på vej mod institution, skole, arbejde mv. og mærker den kolde vind, der går gennem marv og ben, så føles sommeren som meget langt væk. Men…

Beboerrådgiverne har atter brugt efteråret til at søge midler til vores sommerferieprojekt, hvor vi kan støtte børnefamilier med begrænset økonomi, således at disse familier også får en mulighed for at komme på ferie, selv om penge er små. Derfor er det her i den mørke vintertid allerede blevet tid til at overveje sommerferien 2008.

Vi er glade for at kunne fortælle, at Arbejdsmarkedets Ferie Fond (AFF) har besluttet at yde en væsentlig støtte til vores ferieprojekt. Ud over AAF har vi yderligere fået penge fra Tips- og Lottomidlerne og venter svar fra nogle mindre fonde.

Vi kan derfor igen i år tilbyde et antal børnefamilier muligheden for et betalt ferieophold samt i et vist omfang hjælp til betaling af transportudgifter efter nærmere fastsatte retningslinjer. Er I en børnefamilie – har I lyst til at holde en uges ferie sammen – og kniber det med at få råd, så er dette tilbud måske noget for Jer? Tilbudet henvender sig til alle forældre – også til dem, som ikke bor med barnet til dagligt.

Der ydes kun støtte til ferie i Danmark. I mange år har vi samarbejdet med Dansk Folkeferie, da mange beboere har været glade for deres feriecentre og de mange muligheder for børnene, som centrene rummer. Hvis I selv har en anden god ide til et feriested, så kan dette også være en mulighed.

Hvem kan komme i betragtning

Børnefamilier der bor i afdelingerne: Skovgårdsparken, Gellerupparken, Holmstrup, Odinsgård og Thorsbjerg samt børnefamilier der bor på Toveshøj har mulighed for at ansøge. At det kun er beboere fra disse afdelinger, der kan komme i betragtning, skyldes, at afdelingerne her har valgt at bruge huslejekroner på finansiering af beboerrådgivere.

For at komme i betragtning skal man opfylde Fondens økonomiske retningslinjer. Det handler primært om det rådighedsbeløb, som familien har tilbage, når de faste udgifter er betalt. Retningslinjerne er rummelige og ferie-tilbudet vil derfor kunne nå en bred kreds af børnefamilier.
Hvis du/I har behov for økonomisk støtte for at kunne realisere ferieønskerne sammen med børnene, så kontakt os i rådgivningen for at ansøge/ få foretaget en vurdering af mulighederne for at få bevilget et betalt ferieophold.

Hvordan søger man

Interesserede beboere i afdeling 5, Toveshøj skal henvende sig hos beboerrådgiver Maryam Fereidanian i beboerhuset Laden. Maryam kan træffes tirsdag 10 – 12 samt torsdag 15 – 17. Der er lukket om fredagen.

Familier fra de andre nævnte afdelinger skal henvende sig hos beboerrådgiver Jens Høgh og Abelone Asingh i Beboerrådgivningen, Gudrunsvej 16, 1. th. i tidsrummene: tirsdag 10 -12 samt torsdag 15 -18.

For beboere på Holmstrup mark er der også mulighed for at søge i tirsdags- rådgivningen 15 – 17 i Værestedets lokaler, Jernaldervej 245, 1. lej. 6. Du er naturligvis også velkommen til at ringe til os for at aftale et andet tidspunkt.

Dokumentation for indtægter og udgifter de sidste tre måneder skal medbringes til brug for udfyldelse af et ansøgningsskema samt beregning af familiens rådighedsbeløb. Ansøgningsfristen er fredag den 14. marts 2007.

Hvem får et tilbud

Beboerrådgiverne vil udvælge blandt de familier, der opfylder kravene. Der vil foregå en vis social vægtning af ansøgningerne (nylig skilsmisse, dødsfald, alvorlig sygdom mv.), så husk at oplyse herom. Ligeledes vil ansøgere, der har været af sted inden for de sidste 2 år komme sidst blandt ansøgerne.

Med venlig hilsen
Jens Høgh tlf. 86 25 21 26
Abelone Asingh tlf. 86 25 21 50
samt
Maryam Fereidanian tlf. 20 18 54 24

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2008-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2008-01 Februar
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2008-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data