Ordinære afdelingsmøder i foråret 2014

Brabrand Boligforening

Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §21 samt de beslutninger, der er blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder.

Foreløbig dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
  3. Afdelingens årsregnskab for 2013
  4. Eventuelle forslag
  5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdeling:

  • Afdeling XXII, Sonnesgården
    Tirsdag den 8. april 2014 kl. 19.00 i afdelingens fælleshus, Sonnesgade 14

Foreløbig dagsorden for de afdelinger, der også har valg til afdelingsbestyrelsen m.fl. om foråret:

  1. Valg af dirigent
  2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
  3. Afdelingens årsregnskab for 2013
  4. Evt. forslag
  5. Valg:
    1. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
    2. Medlem + suppleant til FAS (i afdelinger med ulige numre)
    3. Medlem + suppleant til Skræppebladets redaktion (i afdelinger med ulige numre)
    4. Evt. andet
  6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:

  • Afdeling IV, Gellerupparken
    Torsdag den 10. april 2014 kl. 19.00 i Foreningernes Hus (Gudrunsvej 10 A)
  • Afdeling V, Toveshøj
    Tirsdag den 8. april 2014 kl. 19.00 i Tousgårdsladen, Edw. Rahrsvej 6B
  • Afdeling VI, Holmstrup
    Mandag den 7. april 2014 kl. 19.00 i afdelingens selskabslokale, Jernaldervej 245

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmøderne, skal være indsendt til Boligforeningens kontor
senest 14 dage før det pågældende møde

Med venlig hilsen afdelingsbestyrelserne

– – –

Redaktionens bemærkning vedr. valg: (jf. vedtægterne)

  • Valg af repræsentant til FAS + suppleant
    Dette punkt er på dagsordenen i alle afdelinger, der ikke har en repræsentant + suppleant til FAS (Fritidsforeningens AktivitetsStøtte).
  • Valg af medlem + suppleant til Skræppebladet
    Dette punkt er på dagsordenen i alle afdelinger, der ikke har et afdelingsvalgt redaktionsmedlem + suppleant

For afdelinger med ulige nummer her i det lige årstal 2014 gælder valgene ét år. I afdelinger med lige nummer gælder valget to år og er her almindeligt valg.
Valg til selve Fritidsforeningen foregår på generalforsamling (typisk i maj).
Alle med interesse for redaktionsarbejdet kan blive medlem af Skræppebladets redaktion. Læs mere om Skræppebladet og redaktionen.

Møder i dato-rækkefølge
Forårets afdelingsmøder i april 2014 er med i Skræppebladets kalender med aktiviteter og begivenheder.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt