Ekstra indkaldt repræsentant­skabs­møde om ungdomsbydel udskudt

Afstemning om to blokkes skæbne udsat til september, hvis Gellerupparkens beboere siger ja til nedrivning i stedet for omdannelse

Gellerupparkens afdelingsbestyrelse har besluttet at udsætte afstemningen om den nye ungdomsbydel til afdelingens ordinære beboermøde til september, hvor der også skal stemmes om budgettet for 2015.

Det betyder, at det først bliver sidst i september, at boligforeningens repræsentantskab skal mødes for at tage stilling til forslaget om at nedrive de to blokke i stedet for at omdanne dem i forbindelse med opførelsen af en ny ungdomsbydel.

Tre forslag trukket

Der var tre andre forslag på dagsordenen på det ordinære repræsentantskabsmøde sidst i maj. De var alle stillet af Jesper Fræer fra Skovgårdsparken, som nu er nyt medlem af foreningsbestyrelsen. De tre forslag, som berørte dele af Helhedsplanen, blev på det ordinære møde udsat til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, der oprindelig blev aftalt til at skulle holdes den 16. juni.

Jesper Fræer har i forbindelse med udskydelsen af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde til efter sommerferien valgt at trække sine tre forslag. Det blev meddelt repræsentantskabet i et brev i forbindelse med aflysningen af det først indkaldte ekstraordinære møde, som blev udsendt kun få dage før det planlagte møde.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2014-06 Juli

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2014-06 Juli side 18
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2014-06 Juli

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data