Fritids­foreningen er klar til forandringer

Workshop tog hul på arbejdet med at nytænke FAS og Fritidsforeningen. Resultatet skal fremlægges til februar

Lørdag den 4. oktober var alle boligforeningens beboere indbudt til at deltage i en workshop, der tog hul på arbejdet med at gentænke fremtidens Fritidsforening og FAS, Fritidsforeningens Aktivitetsstøtte.

22 interesserede beboere mødte op i Foreningernes Hus i Gellerup for at deltage i workshoppen og komme med deres bud på, hvordan arbejdet med at støtte aktiviteter og foreninger i boligforeningen fremover skal organiseres.

Det var særligt to emner, der blev diskuteret: En mulig ny organisering af arbejdet med en sammenlagt bestyrelse i stedet for to adskilte bestyrelser og et forslag om at splitte foreningen op til en syd- og en vestafdeling, som for eksempel kan lave udflugter for hver afdeling.

Arbejdsudvalg skal bære videre

Arbejdet i workshoppen endte ud i, at der blev nedsat et arbejdsudvalg med to repræsentanter fra henholdsvis FAS og Fritidsforeningen, en repræsentant fra foreningsbestyrelsen samt en tovholder.
Udvalget skal arbejde videre med nogle af de mange spændende tanker og ideer, der kom frem i løbet af dagen. Resultatet af udvalgets arbejde skal præsenteres på en ekstraordinær generalforsamling, der holdes i februar 2015.

Bred orientering

Fra Fritidsforeningens bestyrelse deltog seks medlemmer i workshoppen, og alle medlemmer var indstillet på, at der skal forandringer til.
Og det blev aftalt, at arbejdsudvalget løbende hen over vinteren vil sende informationer ud til beboerne om arbejdet med forandringerne. Det vil ske via forskellige platforme som fx Skræppebladet og boligforeningens hjemmeside m.m.

Arbejdsudvalget i gang

Arbejdsudvalget mødtes allerede med udgangen af oktober for at tage hul på arbejdet. Og alle workshoppens deltagere kan stadig melde ind med ideer til udvalget, ligesom de vil kunne få adgang til de papirer, som arbejdsudvalget får lavet.

Medlemmer af arbejdsudvalget er Youssef Abul Kader, formand for Fritidsforeningen, afd. 4,
Inga Andersen, Fritidsforeningen, afd. 6, Poul Erik Nielsen, formand for FAS, afd. 15, og Gunnar Kristensen, FAS, afd. 22. Et medlem udpeges af foreningsbestyrelsen, og Lene Charlotte Olm, afd. 11, er tovholder.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2014-09 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2014-09 November
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2014-09 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data