Indkaldelse til ordinær general­forsamling

I Brabrand Boligforenings Fritidsforening

Torsdag den 19. maj 2016 kl. 19.00 i Foreningernes Hus, Gudrunsvej 10 A, 8220 Brabrand

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Foreningens årsberetning til godkendelse
3. Beretning fra Fritidsforeningens sektioner til
efterretning
4. Aflæggelse af regnskab til godkendelse for
Foreningen og Fritidsforeningens sektioner
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag.
(forslag skal være formanden i hænde inden 15. april 2016 og kan sendes til cone[AT]bbbo[DOT]dk)
7. Valg til bestyrelse og suppleanter som nævnt i
denne vedtægts punkt 3.5
8. Valg af en revisor og to suppleanter som nævnt
i denne vedtægts punkt 3.8
9. Eventuelt.

Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset det mødte antal. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle betalende medlemmer, der er fyldt 18 år. En betalende husstand har 2 stemmer efter fremvisning af gyldig legitimation med adresse. Så husk dit sygesikringsbevis.

Mvh. Brabrand Boligforenings Fritidsforening
Youssef Abdul Kader, formand

NB: Du kan følge med på Fritidsforeningens Facebook, her kan du bl.a. se de indkomne forslag, og hvem der er på valg: facebook.com/fritidsforeningen & på Brabrand Boligforenings hjemmeside, bbbo.dkhttp://bbbo.dk/om-os/fritidsforeningen

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2016-03 April

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2016-03 April side 24
i sektionen Aktiviteter

forsiden af magasinet 2016-03 April

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • kl. 19: Fritids­foreningens general­forsamling
    Indkaldelse til ordinær general­forsamling
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data