Indkaldelse til ekstra­ordinær general­forsamling i Brabrand Bolig­forenings Fritids­forening

Onsdag den 26. juli 2017 kl. 19.00 i Foreningernes Hus, Gudrunsvej 10A, 8220 Brabrand

Dagsorden

1. Beretning fra Fritidsforeningens sektioner til efterretning.
2. Aflæggelse af regnskab til godkendelse for Foreningen og
Fritidsforeningens sektioner.
3. Fastsættelse af kontingent.
4. Indkomne forslag.
4a) Forslag fra Fritidsforeningen vedr. præcisering og nye punkter i vedtægterne. Bilag vedhæftet.
4b) Forslag fra Fritidsforeningen til forretningsorden for generalforsamlingen. Godkendes i sin helhed. Bilag vedhæftet.
5. Valg til bestyrelse og suppleanter som nævnt i vedtægternes punkt 3.5.
Samtlige bestyrelsesmedlemmer er på valg.
6. Valg af en revisor og to suppleanter som nævnt i vedtægternes punkt 3.8.
7. Eventuelt.

Venlig hilsen
Brabrand Boligforenings Fritidsforening

Forslag fra Fritidsforeningens bestyrelse: Vedtægtsændringer 2017

Bilag 6a
Under punktet: 3. GENERALFORSAMLINGEN – Møde- og stemmeberettigede
§ 3.4.2 (Præcisering til vedtægterne) Præcisering står skrevet med kursiv.
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer har hver betalende husstand et antal stemmer svarende til antallet af ledige pladser i bestyrelsen.

Under punktet: 3. GENERALFORSAMLINGEN – Valget
§ 3.5.7 (Præcisering til vedtægterne) Præcisering står skrevet med kursiv.
Hvervet som bestyrelsesmedlem i Foreningen er frivilligt og ulønnet. Det betyder, at bestyrelsesmedlemmer som led i bestyrelsesarbejdet ikke må modtage goder som gratis entrebilletter, busture el. lign. i forbindelse med arrangementer.

Under punktet: 8. FRITIDSFORENINGENS AKTIVITETSSTØTTE (FAS) – Uddelinger
§ 8.3.3 (Nyt punkt til vedtægterne)
Bestyrelsesmøderne i Sektionerne indkaldes af sekretæren i Brabrand Boligforening i samråd med Sektionens formand efter en aftalt mødeplan. Ansøgninger, som ønskes behandlet på et bestyrelsesmøde, skal fremsendes til sekretæren i Brabrand Boligforening, således at disse kan skrives på dagsorden. Det er udelukkende ansøgninger, som er anført på dagsorden, som kan behandles på det pågældende bestyrelsesmøde.

§ 8.3.4 (Nyt punkt til vedtægterne)
Bestyrelsesrepræsentanten i Sektionerne har på bestyrelsesmøderne til enhver tid pligt til og krav på at få eventuelle påtaler om eventuelle unøjagtigheder, eller fejl i øvrigt, ført til referat.

Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset det mødte antal.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal – dog ikke ved vedtægtsændringer.

Møde- og stemmeberettige på generalforsamlingen er alle betalende medlemmer, der er fyldt 18 år.

En betalende husstand har 2 stemmer efter fremvisning af gyldig legitimation med adresse.

Husk sundhedskortet!

Følg med på Facebook

Du kan følge med på Fritidsforeningens Facebook, her kan du bl.a. se de indkomne forslag: facebook.com/fritidsforeningen og på Brabrand Boligforenings hjemmeside https://www.bbbo.dk/beboer/fas-og-fritid/

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-04 juni-august

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-04 juni-august side 15
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2017-04 juni-august

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • kl. 19
    Indkaldelse til ekstra­ordinær general­forsamling i Brabrand Bolig­forenings Fritids­forening
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data