Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Brabrand Boligforenings Fritidsforening

Onsdag den 26. juli 2017 kl. 19.00 i Foreningernes Hus, Gudrunsvej 10A, 8220 Brabrand

Dagsorden

1. Beretning fra Fritidsforeningens sektioner til efterretning.
2. Aflæggelse af regnskab til godkendelse for Foreningen og
Fritidsforeningens sektioner.
3. Fastsættelse af kontingent.
4. Indkomne forslag.
4a) Forslag fra Fritidsforeningen vedr. præcisering og nye punkter i vedtægterne. Bilag vedhæftet.
4b) Forslag fra Fritidsforeningen til forretningsorden for generalforsamlingen. Godkendes i sin helhed. Bilag vedhæftet.
5. Valg til bestyrelse og suppleanter som nævnt i vedtægternes punkt 3.5.
Samtlige bestyrelsesmedlemmer er på valg.
6. Valg af en revisor og to suppleanter som nævnt i vedtægternes punkt 3.8.
7. Eventuelt.

Venlig hilsen
Brabrand Boligforenings Fritidsforening

Forslag fra Fritidsforeningens bestyrelse: Vedtægtsændringer 2017

Bilag 6a
Under punktet: 3. GENERALFORSAMLINGEN – Møde- og stemmeberettigede
§ 3.4.2 (Præcisering til vedtægterne) Præcisering står skrevet med kursiv.
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer har hver betalende husstand et antal stemmer svarende til antallet af ledige pladser i bestyrelsen.

Under punktet: 3. GENERALFORSAMLINGEN – Valget
§ 3.5.7 (Præcisering til vedtægterne) Præcisering står skrevet med kursiv.
Hvervet som bestyrelsesmedlem i Foreningen er frivilligt og ulønnet. Det betyder, at bestyrelsesmedlemmer som led i bestyrelsesarbejdet ikke må modtage goder som gratis entrebilletter, busture el. lign. i forbindelse med arrangementer.

Under punktet: 8. FRITIDSFORENINGENS AKTIVITETSSTØTTE (FAS) – Uddelinger
§ 8.3.3 (Nyt punkt til vedtægterne)
Bestyrelsesmøderne i Sektionerne indkaldes af sekretæren i Brabrand Boligforening i samråd med Sektionens formand efter en aftalt mødeplan. Ansøgninger, som ønskes behandlet på et bestyrelsesmøde, skal fremsendes til sekretæren i Brabrand Boligforening, således at disse kan skrives på dagsorden. Det er udelukkende ansøgninger, som er anført på dagsorden, som kan behandles på det pågældende bestyrelsesmøde.

§ 8.3.4 (Nyt punkt til vedtægterne)
Bestyrelsesrepræsentanten i Sektionerne har på bestyrelsesmøderne til enhver tid pligt til og krav på at få eventuelle påtaler om eventuelle unøjagtigheder, eller fejl i øvrigt, ført til referat.

Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset det mødte antal.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal – dog ikke ved vedtægtsændringer.

Møde- og stemmeberettige på generalforsamlingen er alle betalende medlemmer, der er fyldt 18 år.

En betalende husstand har 2 stemmer efter fremvisning af gyldig legitimation med adresse.

Husk sundhedskortet!

Følg med på Facebook

Du kan følge med på Fritidsforeningens Facebook, her kan du bl.a. se de indkomne forslag: facebook.com/fritidsforeningen og på Brabrand Boligforenings hjemmeside https://www.bbbo.dk/beboer/fas-og-fritid/
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt