Afd. 25: Øster­gårds­parken fastholder kollektiv Stofa-aftale

Afdeling 25 – Østergårdsparken

Bestyrelsesmedlem efterlyses i afdeling 25

27 beboere fra 14 lejemål mødte frem til Østergårdsparkens beboermøde, der blev holdt på boligforeningens administration på Rymarken. Mødet blev åbnet med et timelangt orienteringspunkt om Stofas tilbud på henholdsvis en kollektiv- eller individuel aftale om tv og bredbånd.

Derefter gav afdelingens afgående formand, Tom Nilsson, bestyrelsens beretning om det forgangne år, hvor udfordringerne med afdelingens solceller er fortsat. Bestyrelsen medbragte et forslag til løsning, som der skulle stemmes om senere på mødet.

Ny naboafdeling

Tom Nilsson kunne også fortælle, at de 18-20 nye boliger, som boligforeningen snart går i gang med at bygge på nabogrunden, bliver opført som en ny selvstændig afdeling. Når byggeriet engang står færdigt, så er det op til beboerdemokratiet i de to afdelinger, om de ønsker at blive lagt sammen til en stor afdeling.

Det har også betydning for, om afdelingen på et tidspunkt skal være med i et fælles beboerhus, men det skal der først stemmes om på et beboermøde, før det kan blive en realitet. Endelig skal beboerne i Østergårdsparken som alle andre århusianere også fra oktober til at sortere affald i flere fraktioner. Det bliver beboerne selv, der skal afholde udgiften til ekstra affaldsspande.

Festligt udvalg

Fra afdelingsbestyrelsen lød en stor tak til festudvalget, som laver et flot arbejde til glæde for alle beboere. Og samtidig roste formanden afdelingens økonomi, som er fin, hvilken den varslede stigning i huslejen på kun 0,4 procent viser.
Beretningen blev godkendt. Og efterfølgende stemte et stort flertal for, at Østergårdsparken skal indgå en kollektiv aftale med Stofa gældende for de næste fire år.

Overvågning af solceller

Bestyrelsen fremlagde et forslag om at få opsat overvågning af afdelingens solceller, så det kan blive opdaget, hvis cellerne pludselig holder op med at producere. Systemet, der koster 185.000 kroner, vil blive afdraget over 10 år med en huslejestigning på 41 kroner pr. måned, fordelt ligeligt på afdelingens 60 boliger.

Et lille flertal af beboerne stemte for forslaget, således at overvågningen nu bliver sat i gang.

Nye ordensregler

Kommunens nye skraldesorteringssystem betyder, at det er nødvendigt at tilrette afdelingens ordensreglement. Forslagene med ny ordlyd blev vedtaget. Et forslag fra Poul Severinsen om, at afdelingen skulle indkøbe de nye skraldestativer til boligerne, blev dog nedstemt.

Det blev også besluttet, at der ikke skulle bruges 100.000 kroner af henlagte midler på at anlægge en ny multibane. Endelig var der et forslag fra Jytte og Aleksander Gerner om, at der skal laves retningslinjer for leg på trampoliner. Forslaget blev diskuteret, og fra flere lød der en opfordring til, at man selv skulle snakke med naboen om at lave aftaler.

Valg med mangler

Ved valget til bestyrelsen meddelte formand Tom Nilsson, at han desværre ikke havde tid til at genopstille. Det samme gjaldt Maria Frank. Så der var kun Harbonn Mahamud, der genopstillede. Det lykkedes kun at finde en enkelt ny kandidat, Vibeke Jensen, til bestyrelsen. De to kvinder blev begge valgt, og så er der en vakant plads i bestyrelsen, der desuden består af Christina V. Madsen og Poul Severinsen.

Der var ingen kandidater til Skræppebladet eller FAS Sektion Syd.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2017-06 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2017-06 Oktober side 23
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2017-06 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data