Ordinære afdelingsmøder i foråret 2018

Brabrand Boligforening

Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §21 samt de beslutninger, der er blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder.

Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
 3. Afdelingens årsregnskab for 2017
 4. Eventuelle forslag
 5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:

 • Afdeling 7, Hasselhøj,
  Torsdag den 19. april 2018 kl. 19.00 i afdelingens fælleshus, Hasselhøj 203
 • Afdeling 22, Sonnesgården
  Onsdag den 18. april 2018 kl. 19.00 i afdelingens fælleshus, Sonnesgade 14

 

Foreløbig dagsorden for de afdelinger, der også har valg til afdelingsbestyrelsen m.fl. om foråret:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
 3. Afdelingens årsregnskab for 2017
 4. Eventuelle forslag
 5. Valg:
  1. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
  2. Medlem + suppleant til FAS (i afdelinger med ulige numre)
  3. Medlem + suppleant til Skræppebladets redaktion (i afdelinger med lige numre)
  4. Evt. andet
 6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:

 • Afdeling 4, Gellerupparken
  Mandag den 16. april 2017 kl. 19.00 i Foreningernes Hus (Gudrunsvej 10 A)
 • Afdeling 5, Toveshøj
  Tirsdag den 17. april 2017 kl. 19.00 i Tousgårdsladen, Edw. Rahrsvej 6B
 • Afdeling 6, Holmstrup
  Torsdag den 19. april 2017 kl. 19.00 i afdelingens selskabslokale, Jernaldervej 245

Hvordan indsendes forslag?

 
Pr. mail
Forslag sendes til e-mail: forslag@bbbo.dk og mærkes med afdelingsnummer/ afdelingsnavn i overskriften. Af bilaget med forslag skal desuden fremgå navn, adresse og telefonnummer på forslagsstiller.

Pr. post
Alternativt sendes forslag med post til Brabrand Boligforening, Rymarken 2, 8210 Aarhus V – Att.: Afdelingssekretær. Kuverten mærkes med ”Forslag”. Af forslaget skal fremgå navn, adresse samt telefonnummer på forslagsstiller.

Hvornår skal forslag være indsendt?
Forslag skal være Brabrand Boligforening i hænde kl. 12 senest 14 dage før afholdelse af det pågældende afdelingsmøde.
Som et nyt tiltag vil der blive ”reklameret” for beboermøderne på hjemmesiden: www.bbbo.dk i god tid inden afholdelse af møderne.

Med venlig hilsen afdelingsbestyrelserne


Redaktionens bemærkning vedr. valg: (jf. vedtægterne)

 • Valg af repræsentant til FAS + suppleant
  Dette punkt er på dagsordenen i alle afdelinger, der ikke har en repræsentant + suppleant til FAS (Fritidsforeningens AktivitetsStøtte i den FAS-gruppe afdelingen har valgt at tilhøre – Vest/Syd/Nord ).
  Med mindre dette punkt i afdelingen er flyttet til efterårets afdelingsmøde
 • Valg af medlem + suppleant til Skræppebladet
  Dette punkt er på dagsordenen i alle afdelinger, der ikke har et afdelingsvalgt redaktionsmedlem + suppleant

For afdelinger med ulige nummer her i det lige årstal 2018 gælder valgene til FAS og Skræppebnladet ét år. I afdelinger med lige nummer gælder valget to år og er her almindeligt valg.
Valg til selve Fritidsforeningen foregår på generalforsamling (typisk i maj).
Alle med interesse for redaktionsarbejdet kan blive medlem af Skræppebladets redaktion. Læs mere om Skræppebladet og redaktionen.

Møder i dato-rækkefølge
Forårets afdelingsmøder i april 2018 er med i Skræppebladets kalender med aktiviteter og begivenheder.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt