Afd. 6: Gammel klub får nyt liv

Afdeling 6 – Holmstrup

Pensionistklubben i Holmstrup får nyt navn og nyt indhold

Der manglede fornyelse i Pensionistklubben i Holmstrup. Derfor forsøger bestyrelsen, som består af Johnny W. Rasmussen, Ragnhild Jensen og Jette Kristiansen, at få noget nyt op at stå.
Klubben skifter navn til Klub 277 (efter husnummeret) for at tilkendegive, at alle og ikke kun pensionister er velkomne.

Johnny W. Rasmussen, Ragnhild Jensen og Jette Kristiansen arbejder i klubben.

Johnny W. Rasmussen, Ragnhild Jensen og Jette Kristiansen arbejder i klubben.

”Lokalerne, der har køkken og det hele, skulle gerne bruges noget mere,” siger Johnny.

”Vi vil gerne samle så meget som muligt her. Vi har eget internet og vil gerne hjælpe folk, der ikke kan bruge internet med f.eks. at benytte E-boks. IT opgraderes til maximum, og folk vil kunne bruge det, som det passer dem. Man kan også få hjælp til at installere computere. Jeg håber, medlemmerne får e-mail, men det bliver aldrig et krav.”

Brugerne

Klubben bibeholder de medlemmer, som har lyst til at blive, men der kommer et nyt medlemskort til Klub 277.

”Det bliver nemt at styre kartotek og regnskaber ved hjælp af computer, ” siger Johnny. ”I øvrigt fandt jeg inspiration på boligforeningens seminar i Grenå.”

Alle kan melde sig ind hos en af kontaktpersonerne. Især håber man på, at også nogen fra Thorsbjerg og Odinsgården kommer. Medlemskab koster 110 kr. om året
Foreløbigt er der kommet en ny sofagruppen, og Ragnhild var i færd med at sætte nye gardiner op, da jeg var der.

To medlemmer Bent Jensen (tv.) og Poul Jørgensen tager en ny sofa i brug.

To medlemmer Bent Jensen (tv.) og Poul Jørgensen tager en ny sofa i brug.

Hvad byder fremtiden på?

Planerne for fremtiden er ikke fastlagt endnu. Medlemmerne er velkomne til at komme med ideer. ”Jo flere skøre ideer desto bedre”, siger Johnny.

Det ligger dog fast, at banko, fællesspisning, det fælles kaffebord på tirsdage, porcelænsmaling og sy-, strik- og maleklubber fortsætter. Desuden er der planer om en metaldetektorklub og en trave- og fotoklub.
”Alt muligt sjovt. Alt, vi kan finde på,” siger Jette.

2/6 er der stort loppemarked, for alle, der vil være med og kommer med ting. Det vil komme til at foregå udenfor, hvor der bliver sat borde op, og folk kan selv komme med borde. Aktiviteten modtager stadig gerne lopper. Julemarked bliver der også.

Noget nyt er en mandeklub, der i skrivende stund er startet med foreløbig fem deltagere. Bestyrelsen håber på, at der kommer en masse ideer til dens aktiviteter, og så vil det vise sig, hvad der duer.
Hvis der er ideer og lyst til initiativ, kan meget således startes op.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-03 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-03 Maj side 22
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2018-03 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data