Ordinære afdelingsmøder i foråret 2019

Brabrand Boligforening

Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §18 samt i henhold til de beslutninger, der er blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder.

Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
 3. Afdelingens årsregnskab for 2018 til godkendelse
 4. Eventuelle forslag
 5. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:

 • Afdeling 22, Sonnesgården
  mandag den 8. april 2019 kl. 19.00 i afdelingens fælleshus, Sonnesgade 14
 • Afdeling 7, Hasselhøj
  onsdag den 24. april 2019 kl. 19.00 i afdelingens fælleshus, Hasselhøj 203

 

Foreløbig dagsorden for de afdelinger, der også har valg til afdelingsbestyrelsen m.fl. om foråret:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
 3. Afdelingens årsregnskab for 2018 til godkendelse
 4. Eventuelle forslag
 5. Valg:
  1. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
  2. Repræsentant + suppleant til Skræppebladets redaktion
   (i afdelinger med ulige numre, samt afd. 4 (som har valg til Skræppebladet hvert år)
  3. Evt. andet
 6. Eventuelt

Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger:

 • Afdeling 4, Gellerupparken
  onsdag den 10. april 2019 kl. 19.00. den store hal på Tovshøjskolen, Janesvej 2
 • Afdeling 5, Toveshøj
  tirsdag den 9. april 2019 kl. 19.00 i kantinen på Tovshøjskolen, Janesvej 2
 • Afdeling 6, Holmstrup
  onsdag den 24. april 2019 kl. 19.00 i afdelingens selskabslokale, Jernaldervej 245

Hvordan udarbejder jeg et forslag til afdelingsmødet

Vi har udarbejdet en forslagsformular, som måske kan hjælpe dig til at formulere et forslag til afdelingsmødet. Hvis du ikke bruger formularen, er det vigtigt, at dit forslag indeholder alle de kontaktoplysninger, som skal udfyldes i den sidste kasse i formularen begyndende med: ”Forslagsstiller”.

Formularen kan hentes på Brabrand Boligforenings hjemmeside. Alternativt på driftskontoret eller hos Brabrand Boligforening, Rymarken 2, 8210 Aarhus V.

Hvordan indsendes forslag?
Enten pr. mail
Udfyldt forslagsformular sendes til e-mail: forslag@bbbo.dk og mærkes med afdelingsnummer/afdelingsnavn i overskriften.
Eller pr. post
Alternativt sendes forslagsformular med post til Brabrand Boligforening, Rymarken 2,
8210 Aarhus V – Att.: Afdelingssekretær. Kuverten mærkes med ”Forslag”.

Hvornår skal forslag være indsendt?
Forslag skal være Brabrand Boligforening i hænde kl. 12 senest 14 dage
før afholdelse af det pågældende afdelingsmøde.

Med venlig hilsen afdelingsbestyrelserne


Forslag til afdelingsmøde

FORSLAG (hvad foreslår du?):

MOTIVATION (hvorfor foreslår du det?):

OMKOSTNINGER (hvor meget koster det?):

Forslagsstiller:
Adresse:
Telefon:
E-mail:
Afdeling:
Kontaktoplysninger SKAL udfyldes.

Indsendes til:
forslag@bbbo.dk eller afleveres til Brabrand Boligforening, Rymarken 2, 8210 Aarhus V – att.: afdelingssekretær
Skal være Brabrand Boligforening i hænde senest 14 dage inden afdelingsmødet.

Print forslagsformular fra Skræppebladets pdf-version side 15


Møder i dato-rækkefølge
Forårets afdelingsmøder i april 2019 er med i Skræppebladets kalender med aktiviteter og begivenheder.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt