Samvirket tager på turne i Gellerup, og du er velkommen til at tage med

I 2019 tager Samvirket i Gellerup og Toveshøj rundt til forskellige steder i lokalområdet, når netværket holder kvartalsmøder

Tekst Helle Hansen

Siden 2006 har der i Gellerup og Toveshøj eksisteret et netværk, der hedder Samvirket. Det er et samarbejde mellem områdets beboere, foreninger, frivillige, Brabrand Boligforening og lokale offentligt ansatte. Og alle er meget velkomne til at deltage.

De aktive i Samvirket mødes fire gange om året til et kvartalsmøde, hvor der bliver der orienteret om relevante initiativer og aktiviteter i området, og der bliver også taget temaer op, der er aktuelle for lokalområdet.

Kvartalsmøde i Blixens
Næste Samvirkets Kvartalsmøde finder sted tirsdag den 26. marts kl. 16.30-19.00 på Roof top på Blixens, den nye kommunale bygning på Karen Blixens Boulevard 7.

Temaet for årets første kvartalsmøde er trafik. I Gellerup er der store udfordringer med trafikken, mange kører råddent uden hensyntagen til bløde trafikanter og andre bilister. Det skal der gøres noget ved, mener Samvirkets styregruppe, der har planlagt mødet.

Parkmøde og boligforeningsbesøg
Maj måneds Samvirke Kvartalsmøde finder sted i den nye bypark tirsdag den 28. maj. Her er temaet de mange ting, parken kan bruges til. Mødestart er på grund af ramadanen skubbet til kl. 19, så alle deltagere, der har lyst, kan bryde fasten sammen ved solnedgang kl. 21.

Efterårets kvartalsmøde tirsdag den 24. september forventes at blive holdt i Brabrand Boligforenings nye kontorbygning på hjørnet af Edwin Rahrs Vej og Karen Blixens Boulevard. Her vil hovedfokus være på de lokale foreninger og deres muligheder for lån af lokaler, som vil være en stor udfordring de næste 2-3 år indtil det nye kulturhus står færdigt. Gellerup og Toveshøjs foreningsliv bidrager så meget til området, så der skal sættes fokus på muligheder for stadig at kunne lave aktiviteter.

Læs mere om Samvirket på www.samvirket.dk
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt