Høring: Velfærd, kulturarv eller ghetto?

Få et mere nuanceret billede af debatten om de almene boliger

Tekst Elsebeth Frederiksen, foto Bo Sigismund og Elsebeth Frederiksen

Den omdiskuterede ’Ghettoplan’ er kun blevet fagligt underbygget i ringe grad. Det gælder brug af international forskning, men også inddragelse af hjemlig viden halter meget.
Med denne høring ønsker arrangørerne at sætte forskellige aspekter ved disse planer under kritisk belysning.

En belysning, som bygger på nyere forskning på området.
Høringen præsenterer tre projekter, som fremlægger viden af væsentlig betydning for opfattelsen af områdernes velfærdsbidrag, deres arkitektoniske kvaliteter – og en historik om ’det folkelige billede’ – samt myter, der er opstået om disse områder.

Formål
Formålet med høringen er at udbrede kendskabet til denne forskning, således at de ”brændemærkede” boligområder kan ses i et andet lys end i det gængse mediebillede. Vi ønsker at fremhæve kvaliteterne i den almene sektor, som er noget helt unikt for Danmark.

Deltagelse
Det er gratis at deltage. For at få en idé om, hvor mange vi bliver, opfordres man til at tilmelde sig på hjvad@stofanet.dk senest mandag den 11. november. Dette giver også mulighed for at udsende evt. deltagermateriale op til høringen. Men folk, som ikke har nået at tilmelde sig, er naturligvis også velkomne.
For evt. spørgsmål: Kontakt Joan Ågot Pedersen, tlf. 40 77 78 18.

Dagens program
Kl. 13.15 – Landsbyidentitet eller normaliseret bydel v/ Jonas Strandholdt Bach, ph.d.
Eksempel på forskellige forståelser af et boligområdes identitet og uenighed om områdets udvikling
Beboerne ønsker landsbyidentitet bevaret. Kommunen ønsker udvikling til ’normaliseret bydel’.

Kl. 14.30 – Boligsocial velfærd og socialt udsatte v/ Vibeke Jakobsen, seniorforsker.
Afdækning af faktorer, der kan indebære risiko for, at børn og unge havner i kriminalitet. Og afdækning af boligsociale indsatsers forbyggende effekt og styrkelse af børn og unges sociale og personlige kompetencer. Med gode resultater i kraft af fleksible indsatser og samspil med beboere.

Kl. 15.45 – Kaffepause

Kl. 16.15 – Fra velfærdsprojekt til samspilsramt v/ Mikkel Høghøj, ph.d.
Bygningsmæssige forudsætninger og velfærdsvisioner bag store almene boligbyggerier i 1960’erne rammes efter en halv snes år af fordomsfuld kritik. Denne kritik bringes frem gennem flere kanaler uden at bygge på noget veldokumenteret grundlag eller at forholde sig til beboerholdninger og udmøntning af velfærdsvisioner.

Kl. 17.30 – Afslutning v/ Ole Nørgaard Madsen, Almen Modstand – Århus og Jan Sylvest Andersen, 3F Transport, Logistik & Byg, Århus.

Arrangeret af Almen Modstand-Århus i samarbejde med 3F Sommervej og 3F Rymarken.

Onsdag den 13. november 2019 kl. 13.00-17.00

3F Transport, Logistik & Byg, Sommervej 5, 8210 Århus Vest
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt