Leder

Boliger til socialt udsatte

Nu strammes grebet mere og mere [..] Har afdelingen kombineret udlejning, må kontanthjælpsmodtagere udefra slet ikke flytte ind. Hvor skal de så bo?

En nem måde at komme uden om problemer på er at forbigå dem i tavshed. Arbejdsløse på dagpenge nævnes ikke længere i medierne. Over for kontanthjælpsmodtagere og hjemløse resignerer man.
Tidligere gik behandlerne ud fra, at blot man havde fået skaffet en klient en bolig og anbragt ham i en lille etværelses lejlighed i en boligforening, så var alle problemer løst, og der var ingen grund til at opretholde kontakt med ham.

Ikke desto mindre har mange socialt udsatte haft et godt liv i Brabrand Boligforening. Her tog beboere sagen i egen hånd.
Som den første afdeling i landet fik Gellerupparken i 1977 en beboerrådgivning, hvor alle kunne henvende sig. Der blev oprettet beboerhuse for alle. Der er blevet arrangeret fællesspisning. Der blev oprettet væresteder; senest i Holmstrup, hvor alt arbejde udføres af frivillige.

Nu strammes grebet mere og mere. Mange afdelinger har fået en fleksibel udlejning, der gør det meget svært for arbejdsløse udefra at få lejlighed i afdelingen. Har afdelingen kombineret udlejning, må kontanthjælpsmodtagere udefra slet ikke flytte ind. Hvor skal de så bo? Det er et godt spørgsmål.

Forestiller man sig, at det er muligt at eksportere sociale problemer?

Mange af boligforeningens gode, billige boliger planlægges revet ned. Det er kun muligt at bygge nye boliger, der er meget dyrere.
Almene boligers store styrke har været, at her var et socialt liv og mange fælles aktiviteter. Beboerne i Brabrand Boligforening har således været deres sociale ansvar bevidst, men er Aarhus Kommune det?

Forestiller man sig, at det er muligt at eksportere sociale problemer, ligesom storebror København har gjort det igennem mange år?

Det siges indimellem, at socialt udsatte skal have et arbejde, men det siges også, at en god bolig er en forudsætning for at gå på arbejde, og hvad så når boligerne ikke findes?
Kommunen har end ikke oplyst, hvor de mange, der bliver husvilde i Gellerup og Toveshøj, skal flytte hen.

Det er nogle af de spørgsmål, kommunen og den nye regering skylder os et svar på.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2019-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2019-07 November side 2 forsiden af magasinet 2019-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data