Afd. 14: Frugttræer erstatter høj ind mod Borum præstegård

Afdeling 14 – Borumtoften

Beboerne i afdeling 14 stemte ja til husleje­stigning for at løse problem med ukrudt og får også lyddæmpning i fælleshuset

Boligforeningens næstmindste afdeling, Borumstoften, ligger klos op ad Borum Kirke og præstegård. Og fra tidernes morgen – eller siden afdelingens seks rækkehuse blev bygget – har en lille høj ligget i skellet mellem afdelingen og kirkens areal.

Borumstoftens bestyrelse besteg til ære for Skræppebladet højen, som afdelingsmødet besluttede skal fjernes. Fra venstre Carsten Sommer, Pernille Schmidt og Johannes Buch Jørgensen.

Men det grønne på højen gror, og selv om der af og til bliver brugt en buskrydder til at rydde op, så er det som at slukke en skovbrand med et glas vand, forlød det fra Carsten Sommer fra afdelingsbestyrelsen, som på beboermødet stillede forslag om, at højen skal fjernes.

En kontakt til Borum Kirkes menighedsråd har givet mulighed for at modtage et bidrag på 10.000 kroner til at fjerne højen og erstatte den med frugttræer, som sættes i skel, når jorden er kørt væk, og der er sået græs. Til den tid vil arealet i stedet kunne fungere som et fællesområde måske med en bænk og en grill.

Det blev oplyst, at forslaget i en femårig periode vil medføre en huslejeforhøjelse på 69 kroner om måneden for lejemålene på 65 kvadratmeter, mens udgiften bliver 82 kroner om måneden for lejemålene på 78 kvadratmeter. En langsigtet billigere løsning end at skulle rekvirere en havemand til 400 kroner i timen flere gange om året, lød et argument.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget ved en skriftlig afstemning blandt de fremmødte beboere, som kom fra fem af afdelingens seks lejemål.

Ørenlyd i beboerhuset

Er man samlet 15 mennesker til fest i det lille fælleshus, er akustikken så dårlig, at det ikke er til at holde ud at være i rummet, forklarede formand Pernille Schmidt, der stillede forslag om at opsætte loftplader i det lille beboerhus, gerne så hurtigt som muligt. Forslaget blev godkendt. Og det blev også et forslag om at lade beboeren i nr. 6 udvide haven helt til flisekanten ud mod gården.

Styr på økonomien og bestyrelsen

Borumtoften havde et overskud på lidt over 20.000 kroner i 2020, som er overført til resultatkontoen. Og ud over den vedtagne lejeforhøjelse for at få fjernet højen, var der ikke forslag om huslejestigning i budgettet for 2022.

Afdelingsformand Pernille Schmidt var på valg, og Johannes Buch Jørgensen stillede også op. De blev begge valgt og udgør nu sammen med Carsten Sommer afdelingens bestyrelse.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-07 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-07 November side 21
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2021-07 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data