Afd. 7: Hasselhøj fik valgt lille bestyrelse på ekstra­ordinært møde

Nok af opgaver at tage fat på for de fire medlemmer i afdeling 7’s nye bestyrelse

Tre af Hasselhøjs nye bestyrelsesmedlemmer, fra venstre Emma Marie Sørensen, Heidi Hølmer-Hansen og Betina Jensen. Derudover blev Marianne Larsen valgt til bestyrelsen.

Afdeling 7 – Hasselhøj

Da Hasselhøj i september holdt ordinært beboermøde, lykkedes det ikke at få valgt medlemmer til en ny afdelingsbestyrelse. Men allerede under mødet cirkulerede en liste med ønske om at få indkaldt til et nyt ekstraordinært møde for at få valgt en afdelingsbestyrelse. Få dage senere var der samlet nok underskrifter til, at et sådant møde kunne holdes torsdag den 18. november.

Da aftenen oprandt, mødte 13 beboere op. De startede med at vælge Bo Sigismund som dirigent. Og efter lidt formalia gik han straks videre til punkt 2: Valg af fem bestyrelsesmedlemmer.

Heidi Hølmer-Hansen startede med at melde sig selv, fordi hun ønsker, at der skal ske noget i afdelingen. Det ville Betina Jensen gerne være med til at hjælpe med. Og hun ønsker også, at der skal gøres noget for at få ryddet op. Emma Marie Sørensen var frisk på at være med til at prøve at gøre noget godt for området. Dermed var der tre kandidater til bestyrelsen.

Efter lidt overtalelse og forsikring om, at bestyrelsesarbejdet godt kan kombineres med aftenvagter, sagde Marianne Larsen ja til at stille op. Men så var det også slut med kandidater.

Så dirigent Bo Sigismund slog fast, er der nu var valgt en ikke-fuldtallig bestyrelse for Hasselhøj. Han ønskede den god arbejdslyst indtil forårets beboermøde, hvor der vil være mulighed for at supplere op med et medlem.

Navne til udvalg

Derefter fortsatte mødet med punktet at finde medlemmer til afdelingens åbne udvalg, der har med det grønne, tv- og internet samt affald at gøre.

De fleste udvalg tog de nye bestyrelsesmedlemmer på sig at være aktive i. Men til tv- og internetudvalget, som blandt andet arbejder med at finde ud af, hvem der skal være afdelingens leverandør, meldte sig også Ralf Christensen og Kirsten Larsen. Og det blev aftalt at høre, hvordan det er foregået i afdeling 15. Herfra kunne serviceleder Claus Westergaard fortæller, at det fungerede fint.

Forsvunden affaldsø

Der blev rejst et spørgsmål omkring en affaldsø, som der for et par år siden var blevet bevilget 100.000 kroner til. Affaldsøen er ikke kommet endnu, og hvor er pengene henne?, lød spørgsmålet.

Det blev aftalt, at det var en opgave for den nye bestyrelse at finde ud af, hvor den beslutning var endt i systemet, for der er stadig brug for et storskraldsområde i Hasselhøj, blev det fastslået.

Efter en lille times møde kunne Bo Sigismund afslutte mødet med at ønske held og lykke med arbejdet til den lille nye bestyrelse.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-08 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-08 December side 20
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2021-08 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • afdelings­møde
    Afd. 7: Hasselhøj fik valgt lille bestyrelse på ekstra­ordinært møde
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data