Ordinære afdelings­møder i efteråret 2022

Brabrand Boligforening

Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes § 18 samt i henhold til de beslutninger, der er blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder


FORELØBIG DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra afdelingsbestyrelsen siden sidst.
 3. Afdelingens budget for 2023 til godkendelse
 4. Eventuelle forslag
 5. Valg
  1. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
  2. Repræsentant + suppleant til Skræppebladets redaktion c. Repræsentant + suppleant til FAS
 6. Eventuelt

for følgende afdelinger:

Afd. 4, Gellerupparken

tirsdag 13. september kl. 18, Samlingshuset

Afd. 5, Toveshøj

tirsdag 6. september kl. 18, Laden, Edwin Rahrs Vej 6 B

Afd. 6, Holmstrup

tirsdag 20. september kl. 19,
Afdelingens selskabslokale, Jernaldervej 245

Afd. 7, Hasselhøj

onsdag 7. september kl. 19, Fælleshuset i afdelingen

Afd. 22, Sonnesgården

mandag 26. september kl. 19, Fælleshuset i afdelingen


FORELØBIG DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen
 3. Afdelingens budget for 2023 til godkendelse og
  forelæggelse af årsregnskab fra 2021
 4. Eventuelle forslag
 5. Valg:
  1. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer + suppleanter
  2. Repræsentant + suppleant til Skræppebladets redaktion
  3. Repræsentant + suppleant til FAS
 6. Eventuelt

for følgende afdelinger:

Afd. 1, Hans Brogesparken

torsdag 22. september kl. 19, Aarslev Kro, Silkeborgvej 900

Afd. 2, Søvangen

mandag 29. august kl. 19, Laden, Edwin Rahrs Vej 6 B

Afd. 3, Skovgårdsparken

torsdag 8. september kl. 19,
Afdelingens selskabslokaler, Ingasvej 66

Afd. 8, Drejergården

onsdag 31. august kl. 17,
Afdelingens selskabslokale, Hovedgaden 29

Afd. 10, Rødlundparken

onsdag 14. september kl. 19,
Cafeen Folkehuset Næshøj, Næshøjvej 41, 8462 Harlev

Afd. 11, Odinsgård

mandag 5. september kl. 19,
Holmstrups selskabslokale, Jernaldervej 245

Afd. 12, Thorsbjerg

torsdag 1. september kl. 19,
Afdelingens selskabslokale, Stenaldervej 77

Afd. 14, Borumtoften

mandag 29. august kl. 17, Fælleslokalet i afdelingen

Afd. 15, Hasselengen

tirsdag 30. august kl. 19, Fælleslokalet i afdelingen

Afd. 16, Seniorbo Voldbækhave

mandag 12. september kl. 11, Fælleslokalet i afdelingen

Afd. 17, Højriisparken

mandag 12. september kl. 18,
NY TIDSPUNKT: 29. september kl. 16 (opdateret efter den trykte juni-udgave)
Drejergårdens selskabslokale, Hovedgaden 29

Afd. 18, Lyngby

mandag 29. august kl. 19, Lyngbygårdsvej 37 C

Afd. 19, Bronzealdervænget

tirsdag 13. september kl. 19, Fælleslokalet i bygning 12

Afd. 21, Hasselager

torsdag 29. september kl. 19, Koltvej 45 A, 8361 Hasselager

Afd. 23, Skovhøj

mandag 19. september kl. 19, Fælleshuset i afdelingen

Afd. 24, Skovhøj

tirsdag 20. september kl. 19, Fælleshuset i afdelingen

Afd. 25, Østergårdsparken

onsdag 21. september kl. 19.
Kantinen hos Brabrand Boligforening, Edwin Rahrs Vej 33

Afd. 26, Kildeagervej

onsdag 28. september kl. 19, Selskabslokalet Skovhøj 100

Afd. 27, Tingskovparken

torsdag 15. september kl. 19,
Kantinen hos Brabrand Boligforening, Edwin Rahrs Vej 33

Afd. 29, Valdemarsgade

onsdag 31. august kl. 19,
Kantinen hos Brabrand Boligforening, Edwin Rahrs Vej 33

Afd. 30, Pilevangen

torsdag 22. september kl. 19,
Solbjerg Fritidscenter, Solbjerg Hovedgade 88, 8355 Solbjerg

Afd. 31, Havnehusene

tirsdag 27. september kl. 18.30,
Aarhus International Sailing Center, Esther Aggebos Gade nr. 80

Afd. 32, Aarhus Kollegiet

torsdag 1. september kl. 17,
Kantinen hos Brabrand Boligforening, Edwin Rahrs Vej 33

Afd 33, Generationernes Hus

torsdag 1. september kl. 19, Afdelingens multisal

Ikke-bolighavende

torsdag 15. september kl. 19,
Mødelokale 1 hos Brabrand Boligforening, Edwin Rahrs Vej 33


Hvordan indsendes forslag?

Pr. mail
Forslag sendes til e-mail: forslag[AT]bbbo[DOT]dk og mærkes med afdelingsnummer/afdelingsnavn i overskriften.
Af bilaget med forslag skal desuden fremgå navn, adresse og telefonnummer på forslagsstiller.

Pr. post
Alternativt sendes forslag med post til Brabrand Boligforening, Edwin Rahrs Vej 33, 8220 Brabrand – Att.: Afdelingssekretær. Kuverten mærkes med ”Forslag”.
Af forslaget skal fremgå navn, adresse samt telefonnummer på forslagsstiller.

Hvornår skal forslag være indsendt?

Forslag skal være Brabrand Boligforening i hænde kl. 12 senest 14 dage før afholdelse af det pågældende afdelingsmøde. Dog opfordrer vi til at indsende forslag så hurtigt som muligt (før 14 dages fristen). Dette skyldes, at nogle forslag kan kræve, at administrationen skal foretage huslejeberegninger til afdelingsmødet.

Venlig hilsen
Brabrand Boligforening

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2022-04 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2022-04 Juni side 18-19 forsiden af magasinet 2022-04 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • kl. 19: Hasselengen
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2022
 • kl. 17: Drejer­gården
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2022
 • kl. 19: Valdemars­gade
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2022
 • kl. 17: Aarhus Kollegiet
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2022
 • kl. 19: Gene­ration­ernes Hus
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2022
 • kl. 19: Thorsbjerg
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2022
 • kl. 19: Odinsgård
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2022
 • kl. 18: Toveshøj
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2022
 • kl. 19: Hasselhøj
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2022
 • kl. 19: Skovgårds­parken
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2022
 • kl. 11: Voldbækhave
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2022
 • kl. 18: Gellerup­parken
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2022
 • kl. 19: Bronzealdervænget
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2022
 • kl. 19: Rød­lund­parken
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2022
 • kl. 19: Ikke-bolighavende
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2022
 • kl. 19: Ting­skov­parken
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2022
 • kl. 19: Skovhøj 23
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2022
 • kl. 19: Holmstrup
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2022
 • kl. 19: Skovhøj 24
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2022
 • kl. 19: Øster­gårds­parken
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2022
 • kl. 19: Hans Brogesparken
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2022
 • kl. 19: Pilevangen
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2022
 • kl. 19: Sonnes­gården
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2022
 • kl. 18.30: Havne­husene
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2022
 • kl. 19: Kildeagervej
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2022
 • kl. 16: Højriis­parken (ny dato)
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2022
 • kl. 17: Borumtoften
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2022
 • kl. 19: Hasselager
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2022
 • kl. 19: Lyngby
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2022
 • kl. 19: Søvangen
  Ordinære afdelings­møder i efteråret 2022
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data