Artikler med emnet Aarhusbolig

I alt 34 sider blev fundet. Her vises (resultatside 1)

Læs mere

Billige boliger - sådan er det ikke længere

Læserbrev

Da Brabrand Boligforening blev stiftet for 75 år siden, var det med formålet at sikre billige boliger til arbejdende familier i Aarhus. Det kan selv en artikel skrevet med kunstig intelligens for Skræppebladet finde frem til. Det bygger jo så på artikler fra fortiden om udtalelser fra boligforeningen. Det interessante for beboerne i Brabrand Boligforening er imidlertid ikke fortiden, men fremtiden. Og den ser slet ikke så lys ud.

Magasinet 2023-03 Maj Læserbreve
Holmstrup, Gellerupparken Læser­breve
Læs mere

Tvivl om ventelisten

Læserbrev

Da jeg først flyttede til Gellerupparken, skulle jeg indsende min ansættelseskontrakt, seneste lønseddel og en ren straffeattest for at bevare mit fortrin til lejligheden. Fint nok, det er blevet politisk bestemt, og jeg fik tildelt en af de bedste lejligheder, jeg har boet i i de snart 13 år, jeg har boet i Aarhus. For et par måneder siden var jeg nysgerrig på mine muligheder for at flytte i en

Magasinet 2022-07 November Læserbreve
Gellerupparken Læser­breve
Læs mere

Bolig­foreningen kan nu tilbyde udsigtslejligheder og citylejligheder i to plan

I begyndelsen af 2019 står otte citylejligheder og ni udsigtslejligheder klar til indflytning i Gellerup. Begge boligtyper er unikke, da vi ikke har lignende lejligheder i boligforeningen. Citylejlighederne adskiller sig mest markant fra de øvrige boligtyper, da lejlighederne er i to plan og er 124 til 150 kvm store med 4-5 værelser. En af lejlighederne er indrettet i newyorkerstil med et råt udtryk i form af betonvægge og store glaspartier.

Blog: tirsdag 8. januar 2019
Læs mere

Året, der gik, i tal og statistik

I en ny rapport kan den interesserede læser få indblik i afdelingernes administrative forhold

Gennemsigtighed og indblik er formålet med det nye initiativ fra administrationen, hvor året 2017 er beskrevet i tal og statistik. Rapporten er tiltænkt at give afdelingsbestyrelserne og interesserede beboere indblik i en lang række ting som størrelsen af ventelister, ventetid til vores boliger, og hvilke ventelistekriterier boligerne tildeles efter. I rapporten forsøger vi også at beskrive, hvilke årsager der er til, at folk fraflytter, og hvor længe beboerne i

Magasinet 2018-04 Juni Foreningen
Læs mere

Rundtur i Rymarken: Kom indenfor i udlejningen

I de seneste tre numre af Skræppe­bladet har vi taget læserne med rundt på Rymarken for at give et indblik i, hvad de enkelte afdelinger laver. I dette nummer går turen forbi udlejningsafdelingen

I stueetagen på Rymarken ligger udlejningsafdelingen. I det daglige arbejder her seks medarbejdere. På alle hverdage åbner telefonerne og dørene for personlig betjening kl. 9.30, og indtil de lukkes igen, er alle medarbejdere travlt beskæftiget ved skranken og skrivebordene. I de kortvarige pauser fra betjeningen er der mange opgaver, der skal løses. Når en bolig bliver opsagt, sendes boligen i tilbud til de forreste på ventelisten. Nogle

Magasinet 2018-03 Maj Foreningen
Læs mere

Afd. 22: Alle burde flytte i senior­bofælles­skab

Byens seniorer fik inspiration til bofælles­skaber

Der var helt proppet i Remisen på Godsbanen, da RealDania havde indbudt til en informationsaften om at bo i seniorfællesskaber. Seniorkollektiver er meget moderne for øjeblikket. DR har lige kørt historien en hel dag, og der er andre historier i medier om netop dette tema. På denne aften var der besøg af en antropolog, der også kunne bekræfte, at det står glimrende til i bofællesskaberne i dag. "Men

Magasinet 2017-03 Maj Afdelingerne
Sonnesgården
Læs mere

Nye vedtægter til afstemning

Det kommende repræsentant­skabs­møde skal behandle forslag om nye vedtægter for bolig­foreningen

Når boligforeningens repræsentantskab den 29. maj mødes til det årlige repræsentantskabsmøde, skal de blandt andet tage stilling til et forslag om nye vedtægter for Brabrand Boligforening med henblik på godkendelse på mødet. "Disse forslag til vedtægtsændringer består dels af redaktionelle ændringer, dels af konsekvensændringer som følge af nye normalvedtægter for almene boliger, som trådte i kraft den 13/6-2016," fortæller Peter Iversen, der er formand for foreningsbestyrelsens drifts- og administrationsudvalg.

Magasinet 2017-03 Maj Artikler
Kalender Kalender 2017
Læs mere

Nye vedtægter

Et forslag til nye vedtægter ændrer ikke ved de grundlæggende rammer og strukturer i foreningen

Brabrand Boligforenings vedtægter blev senest revideret i 2011. Siden er der sket mange ændringer i grundlaget, og derfor har foreningsbestyrelsen besluttet at fremlægge et forslag til ændrede vedtægter på repræsentantskabsmødet den 29. maj 2017. Først og fremmest tager forslaget højde for nye bestemmelser i lovgivningen, som blandt andet giver muligheder for digitalisering. En anden vigtig ajourføring er konsekvensen af, at opnotering til en bolig i Brabrand Boligforening nu sker

Magasinet 2017-02 Marts Foreningen
Kalender Kalender 2017
Læs mere

Lejeloven tillader ikke Airbnb

Det kan virke oplagt at leje et værelse eller hele ens lejlighed ud i korte perioder via online markedspladsen for udlejning og bookning af overnatningsmuligheder, Airbnb. Men det er ikke tilladt ifølge lejeloven

Mange danskere vælger i dag at leje en privat bolig gennem Airbnb i stedet for at bo på hotel ved ferie- og udlandsophold. Og tilsvarende har mange danskere fundet ud af, at det er en god idé at udleje (dele af) ens eget hjem til andre og på den måde tjene lidt ekstra. Men for lejere er det ifølge loven faktisk ikke tilladt. Umuligt og ulovligt Det handler om,

Magasinet 2016-07 Oktober Foreningen
Læs mere

Nu kan du få dit boligbrev tilbage

Kom tilbage i bolig-køen

Hører du til dem, der mistede dit "medlemskab" af en boligforening, da loven blev ændret i december 2009, har du nu muligheden for at få din gamle plads på ventelisten tilbage. Hvorfor så det? Vestre Landsret har givet to klagere medhold i, at AARHUSbolig ikke informerede tilstrækkeligt om ændringen på ventelisten. AARHUSbolig respekterer naturligvis rettens afgørelse og genopretter dit "medlemsbevis" - hvis du ønsker det! Med få undtagelser kan

Magasinet 2016-06 September Bagsiden
Kommentar­spor (3)
Læs mere

Vil du bytte din bolig?

Her kan du læse mere om, hvad du kan, hvis du vil bytte bolig med andre lejere

Nogle gange kan det være nødvendigt at finde en ny bolig. Dine børn kan være flyttet væk, og lejligheden er for stor, eller du har måske svært ved at betale husleje, hvor du bor. Her kan du skrive dig op til en ny lejlighed på aarhusbolig.dk, men du kan også vælge at bytte din bolig. Der er i Brabrand Boligforening ikke så mange, der benytter sig af det, men

Magasinet 2016-06 September Artikler
Læs mere

Lejere får mulighed for at genvinde tabt anciennitet på ventelisten

Højesteret har afgjort en principiel sag om Aarhusboligs venteliste til fordel for lejere, der ellers var røget af listen

Den 7. februar faldt der dom i en Højesteretssag, som kan få betydning for op imod 40.000 mennesker, som eller var blevet slettet på ventelisten til en bolig i Århus. Med dommen kan mange medlemmer af AARHUSbolig nu få deres plads tilbage i køen, fordi de får mulighed for at tilbagevinde deres anciennitet. Strid om girokort Hele retssagen drejer sig om et årligt gebyr på 100 kr. Det er

Magasinet 2014-02 Marts Artikler
Kommentar­spor (3)

Tanker om Aarhusbolig og ventelisteplacering

Svar fra udlejning

Kommentar med svar fra Brabrand Boligforenings udlejningschef Et ældre medlem af boligforeningen, der p.t. ikke bor alment, var kommet til den erkendelse, at nu var tiden inde til at finde en seniorbolig i "Sonnesgården". Hun hører til den årgang, hvor en PC mere er en fjende end en ven, og derfor bad hun sin søn være behjælpelig med at aktivere sit medlemskab til at være aktiv søgende. For at være

Magasinet 2012-07 September Kommentaren
Kommentar • kommentar • kommentaren

Talepapir til bestyrelseskonference

Foreningsbestyrelsesmedlem Hermann Nielsen talte ved Bestyrelseskonferencen i Brabrand Boligforening fredag d. 13. april 2012 Læs hans talepapir, som han skrev i Holmstrup den 8. april: Talepapir Jeg ser denne konference som en mulighed for at lave en lille pause i den idelige håndtering af presserende opgaver helt til brandslukning. Tankevirksomhed er en mulighed for et kort ophør af alle de dagligdags og praktiske gøremål, så fornuftige overvejelser måske kan øve indflydelse

Blog: torsdag 23. august 2012
Holmstrup debat
Læs mere

Vildnisset af ventelisteregler

Læserbrev I sidste nummer af Skræppebladet opfordres vi til at deltage i debatten vedrørende vildnisset af udlejningsregler, og så vil jeg da lige komme med et lille indspark. Indtil marts 2011 var sammenslutningen "AARHUSbolig" en super god idé til at finde en anden bolig, og der var næsten frit valg til at vælge et nyt boligområde. Tildelingsreglerne blev desværre ændret, så nu er vi stavnsbundet til den boligforening, vi nu engang

Magasinet 2012-03 April Læserbreve
Hasselager, Hasselengen Læser­breve • debat

Husk at beholde din plads på ventelisten

Tirsdag den 31. januar 2012 er sidste frist for at betale opnorteringsgebyr

Hvis du vil beholde sin anciennitet i Aarhusbolig, skal du huske at betale sit opnoteringsgebyr. Det koster 100 kroner, hvad enten du er aktivt søgende eller hvilende. Dog koster det yderligere 200 kroner for aktiv brevtilbud. Den letteste måde at gøre det på er at tilmelde sig betalingsservice, så du er sikker på, at pengene bliver betalt. Ingen kære mor De 100 kroner skal betales senest den 31. januar

Magasinet 2012-01 Februar Artikler
Kalender Kalender 2012
Læs mere
Bolig­foreningen har ikke opdateret deres medlemsregister, derfor er der mere end 60.000 der ikke fik noget brev om ændringen. I 2001 skiftede jeg adresse. Dette fik bolig­foreningen besked om, men de undlod at opdatere registeret. Derfor r&

Er du blevet smidt ud af bolig-køen?

Nye regler betyder, at du let mister pladsen på ventelisten til en almen bolig. Tidligere var der sammenhæng mellem hvor længe, du har været medlem/ boet i boligforeningen og pladsen på ventelisten den dag, du vil have ny bolig. Nu skal du bekræfte, at du vil være med i køen og huske at indbetale et årligt beløb. Mangler du blot en enkelt indbetaling (eller den falder for set) sættes du bag

Blog: tirsdag 20. september 2011
kommentar • Kommentar­spor (5)
Læs mere

Kommunikation i øjenhøjde

Internettet viser vejen

Det er kærlighed ved første klik, når man går ind på hjemmesiden lejerbo.dk: Her er en portal, der leder administrationsselskabets ca. 90.000 lejere gennem boligjunglen - ca. 40.000 almene boliger i hele landet - via "Mit Lejerbo" med funktionaliteter omkring boligsøgning og opskrivning, som vi også kender det fra vores egen aarhusbolig.dk. Men derudover præsenterer Lejerbos hjemmeside på forbilledlig vis online-publikationer om alt fra en startguide til beboerdemokrater, læsevejledning

Magasinet 2011-03 april Artikler
Læs mere

Husk at fortælle Århusbolig om din adresse

Du skal kunne træffes for at beholde din plads i køen

Hvis du vil bevare din anciennitet i boligkøen og inden den 1. juni har givet besked til Århusbolig, skal du også huske at få opdateret dine adresseinformationer. Hvis ikke adresse-oplysningerne ikke er rigtige hos Århusbolig, bør du hurtigst muligt kontakte Århusbolig, så du kan modtage girokortet til indbetaling af det årlige gebyr, der nu opkræves for at du kan beholde din plads i køen til en evt. ny bolig.

Magasinet 2010-10 December Artikler
Kalender Kalender 2010
Læs mere

Århusbolig fortsætter ulovligheder trods irettesættelser

Udlejningssamarbejdet Århusbolig fortsætter ulovligheder trods irettesættelser fra både minister og nu også Århus Kommune. Det er ulovligt at nægte en lejer adgang til en boligforening alene med den begrundelse at vedkommende er blevet smidt ud af en anden boligforening. Først var det Indvandrerrådgivningen, der klagede til Århusbolig, som også har været ude i lovbrud omkring registerloven. Efterfølgende var det socialminister Benedikte Kiær, der gav Århusbolig en reprimande. Nu er det Århus

Blog: onsdag 21. april 2010
Kommentar­spor (1)
Læs mere

Laura Hay gennemhegler Århusbolig

Nu må ulovlighederne i Århusbolig stoppe. Næstformanden i Århusbolig, Jesper Pedersen, der også er formand for Brabrand Boligforening, er i skudlinjen. Boligforeningerne i venteliste-samarbejdet Århusbolig skal stoppe med at sortliste bestemte personer, lyder det fra den århusianske rådmand Laura Hay. "'Det er ulovligt, når seks boligforeninger i Århus samlet udelukker bestemte personer fra at søge en bolig, og den praksis skal ændres.' Så kontant er udmeldingen fra teknikrådmand Laura Hay (V),

Blog: fredag 23. april 2010
Læs mere

Bliv ikke sat bagerst i køen til din næste bolig

Vil du fortsat have mulighed for at bruge dit bolignummer til boligsøgning?

Den 31. maj er sidste frist for at konvertere dit bolignummer til den fordel, som det hidtil har givet i forhold til at søge ny bolig. Det koster 100 kr. om året. Hvis du ikke tilmelder dig den nye ordning vedtaget af Folketinget, vil du i fremtiden blive sat bagerst i boligkøen. Bevar din anciennitet - kontakt Århusbolig. Du har i februar fået et personligt brev med vejleding.

Magasinet 2010-04 Maj Artikler
Kalender Kalender 2010
Læs mere

Flere kan stemme og vælges på afdelings­møder

Med den nye lovgivning for almene boligforeninger er der flere, som kan stemme og vælges ind i afdelingsbestyrelser mv. Bl.a. åbnes der for at folk, der ikke bor i afdelingen, kan blive valgt. Folketinget vedtog sidste år "L 208 - Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v." Der er især regler om afbureaukratisering, økonomi og styring af boligorganisationerne. De økomomiske regler trådte i kraft 1. juli 2009

Blog: mandag 12. april 2010
Læs mere

Århusbolig afviser tilfældigt og frigiver persondata

Det store udlejningssamarbejde Århusbolig, som bl.a. Brabrand Boligforening er med i, klarer ikke skærene alt for godt for tiden. Der har de seneste dage været rejst sager i bl.a. regionalradioen, der afslørede, at lejere helt tilfældigt kan blive afvist. I en anden sag om persondata viser det sig, at Århusbolig lemfældigt har udleveret personlige oplysninger via sin hjemmeside. 1: Tilfældig afvisning "Socialt belastede familier som er blevet smidt ud af deres

Blog: søndag 14. marts 2010
Kommentar­spor (2)
Læs mere

Laura Hay: Mon ikke Århusbolig er en bolig­forening?

Århus Kommune har problemer med at forstå gældende lovning om afvisning af lejere, trods gentagne henvendelser fra Socialministeriet. Teknik- og miljørådmand i Århus, Laura Hay, er blevet i tvivl om begrebet "boligforening". Hvis Århusbolig er én boligforening er der ikke noget ulovligt i at en familie, der er smides ud af lejligheden i Brabrand Boligforening også afvises i f.eks. Arbejdernes Andels Boligforening - det er jo stadig under Århusbolig... kunne man

Blog: tirsdag 23. marts 2010
Kommentar­spor (2)
Læs mere

Socialminister: Århusbolig skal stoppes

Socialminister Benedikte Kiær, der også er minister for almene boliger, giver nu Århus Kommune ordre til at stoppe for ulovlig afvisning af lejere i Århusbolig. Bag boligudlejningssamarbejdet Århusbolig står almene boligorganisationer, bl.a. Brabrand Boligforening og Arbejdernes Andels Boligforening. Århusbolig har ulovligt lavet et register over personer som er blevet smidt ud af en boligforeningen pga. et kriminelt familiemedlem. Oplysningerne har Århusbolig tilfældigt indsamlet når udsættelsessager har været omtalt i pressen. Efterfølgende

Blog: lørdag 20. marts 2010
Kommentar­spor (2)
Læs mere

René Skau vil have bolig-bølleregister

Der er simpelthen personer, som ikke er egnede til at bo i en almen boligforening. Derfor skal de forvises fra at bo alment i Danmark, og så må andre samle dem op. De kan f.eks. bo i et øde hus på landet. Den markante melding kommer fra folketingsmedlem René Skau Björnsson, der ifølge DR P4 Østjylland vil have Folketinget til at lave en ny lov, som tillader et fælles register over

Blog: torsdag 18. marts 2010
debat • politik • Kommentar­spor (2)
Læs mere

Stiften-leder: Nej tak til lovbrud hos Århusbolig

Udlejningssamarbejdet Århusbolig med bl.a. Brabrand Boligforenig i ryggen overtræder en lang række regler, når der tilfældigt afvises lejere, som der ovenikøbet ikke er nogen lovlig grund til at afvise. "Det er en dårlig sag," skriver dagens lederskribent i Århus Stiftstidende. Selvom det ikke er svært at forstå holdningerne hos Århusbolig, er det alligevel på kant med loven og chefredaktør Flemming Hvidtfeldt ryster på hovedet over manglende indgriben over for udlejningssamarbejdet hos

Blog: tirsdag 16. marts 2010
Kommentar­spor (3)
Læs mere

Se de nye boliger i Tranbjerg Syd

Brabrand Boligforening og AL2bolig bygger i Tranbjerg Syd efter samme arkitekttegninger. Al2bolig startede først og er klar med den nye "afdeling 125, Østergårdsparken". Du er inviteret indenfor på lørdag den 6. februar kl. 13 - 15, hvor der er åbent hus. Adressen for Al2bboligs nye afdelinger er: Østergårdsparken 127-231, 8310 Tranbjerg. (En sidevej til Ingerslevvej, ved siden af den store landbrugsejendom med navnet Østergård.) Du kan skrive dig på venteliste

Blog: torsdag 4. februar 2010
Kalender Kalender 2010

Nye regler

Du skal være aktiv, hvis du vil bevare din placering på ventelisten

Sidst i december kom der nye regler for udlejning og dermed også nye ventelisteregler. Med den nye Bekendtgørelse for udlejning af almene boliger følger ændringer, der får betydning for dig. Alle skal betale hvert år Fremover skal du hvert år betale et ajourføringsbeløb for at bevare din anciennitet/placering på ventelisten. Det gælder for alle medlemmer - også hvis du har en bolig.  Betaler du ikke, vil du miste din

Magasinet 2010-02 Marts Foreningen
Kalender Kalender 2010

Sider med emnet Aarhusbolig anvender blandt andet også disse emner:

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data