Nye vedtægter til afstemning

Det kommende repræsentantskabsmøde skal behandle forslag om nye vedtægter for boligforeningen

Tekst Kirsten Hermansen – grafik (kun online) af Ulrik Ricco Hansen

Når boligforeningens repræsentantskab den 29. maj mødes til det årlige repræsentantskabsmøde, skal de blandt andet tage stilling til et forslag om nye vedtægter for Brabrand Boligforening med henblik på godkendelse på mødet.

”Disse forslag til vedtægtsændringer består dels af redaktionelle ændringer, dels af konsekvensændringer som følge af nye normalvedtægter for almene boliger, som trådte i kraft den 13/6-2016,” fortæller Peter Iversen, der er formand for foreningsbestyrelsens drifts- og administrationsudvalg.

Boligforeningens egne vedtægter er opbygget gennem en lang historisk periode. De trængte til en revision, og da man nu var i gang med ændringer, har man valgt en model, der ligger så tæt på normalvedtægten i opbygning som muligt. Samtidig har man fået opdateret de nye bestemmelser, primært med anvendelse af digitalt værktøj og forholdet til den centraliserede venteliste Aarhus Bolig.

Farvel til de ikke-bolighavende i repræsentantskabet
De nye vedtægter, hvis de vedtages, kommer blandt andet til at få betydning for den gruppe, der i dag repræsenterer de ikke-bolighavende medlemmer af Brabrand Boligforening, og som hidtil har haft tre medlemmer i repræsentantskabet.

Peter Iversen har hertil forklaret, at Brabrand Boligforening er den eneste boligforening, der har denne særregel i sine vedtægter. En historisk anakronisme fra boligforeningens barndom, hvor folk stod i lang tid på venteliste til en bolig. En bestemmelse, som tiden nok er løbet fra.

I dag gælder medlemskab af boligforeningen jo fra den dag, man står på venteliste i Aarhus Bolig.

Hvis ændringen vedtages, betyder det, at de nuværende ikke-bolighavende repræsentantskabsmedlemmer mister deres plads i repræsentantskabet, da ændringen træder i kraft straks efter en eventuel vedtagelse.

Bolighavende eller ikke-bolighavende i foreningsbestyrelsen
Repræsentantskabet vælger også foreningsbestyrelsen. Mindst fire af de syv foreningsbestyrelsesmedlemmer inklusive formand og næstformand skal bo i boligforeningen, siger normalvedtægten, og de nye vedtægter har samme bestemmelse.

Peter Iversen medgiver, at der ikke har været enighed om reglen. Der har været modstand i bestyrelsen, idet der er en holdning til, at alle bestyrelsens medlemmer skal være beboere i boligforeningen på valgtidspunktet for at kunne vælges af repræsentantskabet til foreningsbestyrelsen. De mener, at det må være et helt naturligt krav til boligforeningens bestyrelse, at man har en bolig i foreningen, når man som øverste ledelse skal forvalte foreningens interesser.

Her har det så været på tale at stille et modforslag om, at medlemmer af foreningsbestyrelsen skal bo i boligforeningen den dag, der skal stemmes om vedtægtsændringerne.

Baggrunden for at fastholde normalvedtægten uddyber Peter Iversen med denne begrundelse:

”Man bør ikke fratage repræsentantskabet mulighed for at vælge ikke-bolighavende til foreningsbestyrelsen. Det er ikke hensigtsmæssigt at begrænse repræsentantskabets mulighed for at pege på personer, der ligger inde med særlige erfaringer, og som gerne stiller op i bestyrelsen, selv om de ikke er beboere i foreningen. Personer, der er villige til at stille op, og som har mange erfaringer for dette arbejde, er givende og en berigelse for en bestyrelse.”
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt