Lejeloven tillader ikke Airbnb

Det kan virke oplagt at leje et værelse eller hele ens lejlighed ud i korte perioder via online markedspladsen for udlejning og bookning af overnatningsmuligheder, Airbnb. Men det er ikke tilladt ifølge lejeloven

Mange danskere vælger i dag at leje en privat bolig gennem Airbnb i stedet for at bo på hotel ved ferie- og udlandsophold. Og tilsvarende har mange danskere fundet ud af, at det er en god idé at udleje (dele af) ens eget hjem til andre og på den måde tjene lidt ekstra. Men for lejere er det ifølge loven faktisk ikke tilladt.

Umuligt og ulovligt

Det handler om, at man som lejer skal have skriftlig tilladelse til at leje hele eller dele af sit lejemål ud til andre fra ejeren af boligen – i det her tilfælde Brabrand Boligforening. Ligesom lejer er erstatningsansvarlig for evt. skader og uforsvarlig adfærd fra personer, man har givet adgang til lejemålet.

Og det er simpelt hen ikke i praksis muligt at administrere for så korte perioder, som der vil være tale om ved udlejning via Airbnb.

Faktisk er spørgsmålet allerede blevet prøvet i retten, og dommen faldt ud til ejerens (udlejers) fordel. Ud over det lejeretlige spørgsmål handlede den sag også om, at de øvrige beboere i opgangen fandt det generende med støj og uro fra de hyppige besøg af fremmede Airbnb gæster.

Fremleje er muligt

Til gengæld kan man som lejer fremleje op til halvdelen af boligens beboelsesrum under visse forudsætninger, der bl.a. handler om antallet af personer, der bor i lejemålet, og lejebeløbets størrelse. Hvis man ønsker at fremleje en del af sit lejemål, skal man hente en ansøgning på aarhusbolig.dk, udfylde og returnere den til Brabrand Boligforening og afvente boligforeningens svar på ansøgningen.


Regler for fremleje

Delvis fremleje:

Du må fremleje højst halvdelen af boligens beboelsesrum.
Antallet af beboere i lejligheden må ikke overstige antallet af beboelsesrum.
Huslejen må kun svare til det, du selv betaler for arealet.

Fuldstændig fremleje (hele boligen):

Du kan fremleje din bolig i op til to år.
Dit fravær skal være midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende.
Huslejen må kun svare til det, du selv betaler.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2016-07 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2016-07 Oktober side 17
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2016-07 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data