Lejeloven tillader ikke Airbnb

Det kan virke oplagt at leje et værelse eller hele ens lejlighed ud i korte perioder via online markedspladsen for udlejning og bookning af overnatningsmuligheder, Airbnb. Men det er ikke tilladt ifølge lejeloven

Af Susanne Witting, administrationschef

Mange danskere vælger i dag at leje en privat bolig gennem Airbnb i stedet for at bo på hotel ved ferie- og udlandsophold. Og tilsvarende har mange danskere fundet ud af, at det er en god idé at udleje (dele af) ens eget hjem til andre og på den måde tjene lidt ekstra. Men for lejere er det ifølge loven faktisk ikke tilladt.

Umuligt og ulovligt
Det handler om, at man som lejer skal have skriftlig tilladelse til at leje hele eller dele af sit lejemål ud til andre fra ejeren af boligen – i det her tilfælde Brabrand Boligforening. Ligesom lejer er erstatningsansvarlig for evt. skader og uforsvarlig adfærd fra personer, man har givet adgang til lejemålet.

Og det er simpelt hen ikke i praksis muligt at administrere for så korte perioder, som der vil være tale om ved udlejning via Airbnb.

Faktisk er spørgsmålet allerede blevet prøvet i retten, og dommen faldt ud til ejerens (udlejers) fordel. Ud over det lejeretlige spørgsmål handlede den sag også om, at de øvrige beboere i opgangen fandt det generende med støj og uro fra de hyppige besøg af fremmede Airbnb gæster.

Fremleje er muligt
Til gengæld kan man som lejer fremleje op til halvdelen af boligens beboelsesrum under visse forudsætninger, der bl.a. handler om antallet af personer, der bor i lejemålet, og lejebeløbets størrelse. Hvis man ønsker at fremleje en del af sit lejemål, skal man hente en ansøgning på aarhusbolig.dk, udfylde og returnere den til Brabrand Boligforening og afvente boligforeningens svar på ansøgningen.


Regler for fremleje

Delvis fremleje:
Du må fremleje højst halvdelen af boligens beboelsesrum.
Antallet af beboere i lejligheden må ikke overstige antallet af beboelsesrum.
Huslejen må kun svare til det, du selv betaler for arealet.

Fuldstændig fremleje (hele boligen):
Du kan fremleje din bolig i op til to år.
Dit fravær skal være midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende.
Huslejen må kun svare til det, du selv betaler.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt