Få en lejlighed i Gellerup­parken udenom ventelisten – midlertidigt

Brabrand Boligforening udlejer nu tomme lejemål på tidsbegrænsede kontrakter i de blokke, der er udpeget til nedrivninger i udviklingsplanen. Det er flere af de lave blokke på Jettesvej, Dortesvej, Lottesvej og Inger Christensens Gade.

Siden udviklingsaftalen blev vedtaget for snart to år siden, er antallet af tomme lejemål i Gellerupparken og Toveshøj steget til over 100 lejemål alene i afdeling 4. For at forebygge huslejetab på grund af tomgang er boligforeningen nu begyndt at udbyde ledige lejligheder på midlertidige lejekontrakter, der foreløbig løber til april 2022.

Det betyder, at potentielle lejere, der kun har brug for bolig i en kortere periode, hurtigt kan få et lejemål ved at henvende sig direkte til boligforeningens udlejning. Som midlertidig lejer skal man stadig betale fuldt indskud og fuld husleje, og man er ikke omfattet af genhusningspligten, når blokken om et år eller to sandsynligvis ender med at skulle rives ned.

Det er fortsat et krav, at husstandens beboere, der er fyldt 15 år, skal kunne fremsende en ren straffeattest i forhold til utryghedsskabende kriminalitet. Og midlertidige lejere må heller ikke modtage kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp.

Til gengæld stilles der ikke krav om en månedlig minimumsindtægt på 25.000 kroner og heller ikke et ugentligt timetal på 30 timer for at kunne flytte ind i den midlertidige residens. Og det er også muligt at flytte ind, hvis man er på dagpenge.
Ansøgere om midlertidige boliger skal henvende sig direkte til Brabrand Boligforenings udlejning på tlf. 89 31 71 71.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2021-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2021-02 Marts side 32
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2021-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data