Få en lejlighed i Gellerupparken udenom ventelisten – midlertidigt

Tekst: Helle Hansen. Arkivfoto: Ulrik Dorph-Hansen

Brabrand Boligforening udlejer nu tomme lejemål på tidsbegrænsede kontrakter i de blokke, der er udpeget til nedrivninger i udviklingsplanen. Det er flere af de lave blokke på Jettesvej, Dortesvej, Lottesvej og Inger Christensens Gade.

Siden udviklingsaftalen blev vedtaget for snart to år siden, er antallet af tomme lejemål i Gellerupparken og Toveshøj steget til over 100 lejemål alene i afdeling 4. For at forebygge huslejetab på grund af tomgang er boligforeningen nu begyndt at udbyde ledige lejligheder på midlertidige lejekontrakter, der foreløbig løber til april 2022.

Det betyder, at potentielle lejere, der kun har brug for bolig i en kortere periode, hurtigt kan få et lejemål ved at henvende sig direkte til boligforeningens udlejning. Som midlertidig lejer skal man stadig betale fuldt indskud og fuld husleje, og man er ikke omfattet af genhusningspligten, når blokken om et år eller to sandsynligvis ender med at skulle rives ned.

Det er fortsat et krav, at husstandens beboere, der er fyldt 15 år, skal kunne fremsende en ren straffeattest i forhold til utryghedsskabende kriminalitet. Og midlertidige lejere må heller ikke modtage kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp.

Til gengæld stilles der ikke krav om en månedlig minimumsindtægt på 25.000 kroner og heller ikke et ugentligt timetal på 30 timer for at kunne flytte ind i den midlertidige residens. Og det er også muligt at flytte ind, hvis man er på dagpenge.
Ansøgere om midlertidige boliger skal henvende sig direkte til Brabrand Boligforenings udlejning på tlf. 89 31 71 71.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt