Første beboere i Gellerup­parken opsagt inden sommer­ferien

Syv beboere har sagt nej til at flytte

Lige inden sommerferien, onsdag den 29. juni, var medarbejdere fra Brabrand Boligforening på trapperne i blok A13 og A15, Inger Christensens Gade 31-45. Her ringede de på dørene hos beboerne for at overrække et brev med den opsigelse, som det længe har været varslet var på vej.
Opsigelsen er en konsekvens af parallelsamfundsloven og den deraf følgende Helhedsplan med nedrivning af syv blokke i Gellerup, som blev vedtaget af Brabrand Boligforenings repræsentantskab sidste sommer. De beboere, der ikke var hjemme, modtog opsigelserne i deres postkasser.

Syv måneder til at flytte

I opsigelsen fik beboerne at vide, at de senest skal være fraflyttet deres bolig den 31. januar 2022. I den periode kan boligforeningen, hvis beboerne ønsker det, hjælpe med at finde en ny bolig efter beboernes ønske. Det sker efter en indledende samtale med de såkaldte genhusningsmedarbejdere.
Ifølge aftalen omkring helhedsplanen for Gellerupparken er beboerne berettigede til at modtage to tilbud. Hvis beboeren ikke ønsker at takke ja til nogen af dem, så er det beboerens eget ansvar at finde et sted at flytte hen senest 1. februar.

Mange tomme lejligheder

De to blokke på Inger Christensens Gade er allerede nu godt i gang med at stå tomme. Ud af de 96 lejemål er det kun knap de 60, der stadig er beboet, fordi det de sidste tre år har været på tale, at blokkene skal rives ned.
De tilbageværende beboere kan få hjælp både med genhusningen og flytteregningen. Hvis de ønsker at blive i Gellerupparken, får de fortrin til ledige lejligheder efter anciennitet. Og de får også hurtigere adgang til lejemål i andre almene boligafdelinger.

Indsigelser mod opsigelsen

Nederst på opsigelserne blev beboerne gjort opmærksom på, at de kan gøre indsigelse, hvis de ikke kunne godkende opsigelsen. Kravet hertil lød, at beboeren skriftligt skulle fremsætte indsigelsen over for Brabrand Boligforening inden seks uger, altså den 10. august. Det var der syv beboere, der valgte at gøre. Brabrand Boligforening har herefter seks uger til at anlægge sag ved Boligretten.

Flere opsigelser følger

I helhedsplanen blev det vedtaget, at syv blokke skal nedrives i Gellerup. Opsigelserne i de øvrige fem blokke kommer nu på stribe hen over vinteren.

Beboerne på Lottesvej, A8, har allerede modtaget deres opsigelser her den 1. september. Derefter følger blok A5, Dortesvej 1-11, den 1. november. Blok A5 og A6, Dortesvej 13-35, bliver opsagt pr. 1. marts 2023, og beboerne i blok A4, Jettesvej 25-31, skal regne med at modtage deres opsigelse til 1. maj næste år.

I alle blokkene vil beboerne få en opsigelsesperiode på syv måneder. Det betyder, at alle syv blokke skulle være tømt med udgangen af 2023. Til den tid vil nedrivningerne vil formentlig være godt i gang i de to blokke på Inger Christensens Gade, hvor det er planen at den nye skole i Gellerup skal bygges.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2022-05 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2022-05 September side 6
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2022-05 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data