Året, der gik, i tal og statistik

I en ny rapport kan den interesserede læser få indblik i afdelingernes administrative forhold

Gennemsigtighed og indblik er formålet med det nye initiativ fra administrationen, hvor året 2017 er beskrevet i tal og statistik. Rapporten er tiltænkt at give afdelingsbestyrelserne og interesserede beboere indblik i en lang række ting som størrelsen af ventelister, ventetid til vores boliger, og hvilke ventelistekriterier boligerne tildeles efter.

I rapporten forsøger vi også at beskrive, hvilke årsager der er til, at folk fraflytter, og hvor længe beboerne i gennemsnit bor hos os. Telefonstatistik, deltagelse i beboermøder, og hvor meget tomgang året bragte, er også en del af statistikken.

Rapporten giver med andre ord et billede af de administrative forhold omkring hver afdeling i boligforeningen. Du får her et kort udpluk af rapportens resultater.

Mange vil gerne bo alment

Rapporten viser, at ingen afdelinger har udlejningsvanskeligheder. En tendens, som gælder alle de almene boliger, der er opnoteret i AarhusBolig. Ved udgangen af 2017 var 119.534 ansøgere skrevet op til en bolig i AARHUSbolig. Antallet af boligsøgende er vokset med 2.800 ansøgere fra 2016 til 2017.

611 af beboerne i Brabrand Boligforening står på venteliste til en anden bolig i den afdeling, hvor de allerede bor. Og 2.435 er på venteliste til en bolig i en anden afdeling i Brabrand Boligforening.

Mange af dem står på venteliste flere steder, derfor det høje tal. Størrelsen på ventelisterne til de enkelte afdelinger og lejemålstyper er meget varierende. I nogle få afdelinger skal der gøres en indsats for at få flere på venteliste. Dette ved f.eks. at annoncere målrettet i lokalområdet, på Facebook, boligforeningens hjemmeside, AARHUSbolig m.v.

Fraflytninger

I gennemsnit blev 15,7 % af lejemålene i 2017 frigivet til genudlejning. I 2016 var fraflytningsprocenten 15,6. Ud af de 15,7 % fraflytninger er 3,9 % lejere, der enten er flyttet internt i afdelingen eller mellem afdelinger i Brabrand Boligforening, mens de resterende 11,8 % er lejere, der flytter ud af Brabrand Boligforening. Lejere, der flytter fra en familiebolig, har i gennemsnit boet i lejemålet i 6,2 år. I ungdomsboliger er bo-perioden væsentligt kortere – nemlig 1,6 år.

Udsættelser

I slutningen af 2016 blev det besluttet, at Brabrand Boligforening skulle varetage alle udsættelsessager i stedet for at lade et advokatfirma udføre opgaven. Rapporten viser, at dette har medført færre udgifter til honorarer og gebyrer til gavn for både lejere og afdelingerne, og at det har givet en bedre opfølgning på sagerne. Det samme gælder behandlingen af inkassosager.

Med støtte fra puljen til forebyggelse af udsættelsestruede lejere fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ansatte vi i oktober 2017 en økonomisk rådgiver til at yde rådgivning til økonomisk udsatte lejere. Dennes rådgivning og vejledning har været med til at give positive resultater i 2018, således at der ved udgangen af februar var forhindret fem udsættelsessager.
Rapporten gennemgår en lang række andre forhold forklaret med grafer og tal. Hele rapporten ”Året der gik i tal og statistik” kan findes på bbbo.dk.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2018-04 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2018-04 Juni side 21
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2018-04 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data