Tanker om Aarhusbolig og ventelisteplacering

Kommentar med svar fra Brabrand Boligforenings udlejningschef

af Gert Brügge

Et ældre medlem af boligforeningen, der p.t. ikke bor alment, var kommet til den erkendelse, at nu var tiden inde til at finde en seniorbolig i ”Sonnesgården”.
Hun hører til den årgang, hvor en PC mere er en fjende end en ven, og derfor bad hun sin søn være behjælpelig med at aktivere sit medlemskab til at være aktiv søgende.
For at være helt sikker på, om registreringen nu var i orden, ringede hendes søn til boligforeningen for at høre, om hans mor var registreret rigtigt, og om boligforeningen havde fået alle nødvendige oplysninger.

Det blev bekræftet fra boligforeningens side, ligesom han blev oplyst om, at moderen havde nr. 262 på ventelisten. Det undrede nu sønnen, når boligforeningen samtidig oplyste, at moderen var registreret med anciennitetsdato 9. august 1949, og det er immervæk 63 års anciennitet.
Mor og søn slog sig til tåls med, at det nu nok var rigtigt, når boligforeningen sagde det.
Imidlertid hører vort medlem, at en person, der ikke bor alment, og som har en anciennitet fra 1954 – altså 5 år dårligere end hendes – allerede havde fået et tilbud om en bolig i ”Sonnesgården”.
Derfor ringer sønnen igen til boligforeningen og får igen bekræftet, at moderen er registret korrekt, og at hun må have tålmodighed.

Så sker det igen, at hun hører, at et medlem, der heller ikke bor alment, med en anciennitet fra 1975, allerede har fået tilbudt en bolig.
Vort medlem henvender sig så til en beboer i ”Sonnesgården” og beder om hjælp, for hun er af den opfattelse, at der ”fifles” med ventelisteplaceringen.
Det er her, jeg kommer ind i sagen, og jeg foreslår at sende en mail til boligforeningen for at høre, om det kan være rigtigt.
Der kom en mail tilbage, hvori der stod, at ventelisteplaceringen som nr. 262 var rigtig nok, og at det skyldes, at man manglede den pågældendes fødselsdato.
Det kan jo undre, når nu boligforeningen to gange har bekræftet, at man har alle nødvendige oplysninger. Selvfølgelig skal man kende et medlems alder, når der skal tildeles en seniorbolig, men når medlemmet ifølge boligforeningens oplysninger har 63 års anciennitet, så er der en stor grad af sandsynlighed for, at den pågældende er over 55, som er aldersgrænsen for en seniorbolig.
Boligforeningens svar kunne ikke tages for fyldestgørende, for når det pågældende medlem logger sig på Aarhusbolig og indtaster sine oplysninger for at finde sin placering på ventelisten, så oplyses det, at hun står som nr. 19 på ventelisten, og det uden at hverken Aarhusbolig eller boligforeningen kender fødselsdatoen.
Man kan vel gå ud fra, at de oplysninger, der findes på det pågældende medlem i Aaarhusbolig, er de samme oplysninger, som boligforeningen anvender.
Det er åbenbart ikke tilfældet, eftersom Aarhusbolig anfører en ventelisteplacering som nr. 19, medens Brabrand Boligforening opgiver en plads som nr. 262.
Hvorfor denne forskel?
Er det således, at boligforeningen har sit system uafhængigt af Aarhusbolig?
Jeg tror ikke, at boligforeningen ”fifler” med ventelisteplaceringen, men jeg tror, at der er en eller anden systemfejl, der bør rettes.

Boligforeningens placering som nr. 262 har bevirket, at de fire boliger i ”Sonnesgården”, der inden for det seneste års tid er givet til medlemmer, der ikke boede alment, og som har en lavere anciennitet, ikke er blevet tilbud dette medlem.
Det kan jo undre. Hans Esmann skrev i et tidligere nummer af ”Skræppebladet”, at nu er det ikke længere nødvendigt at have været socialdemokrat i flere generationer for at få en almen bolig. Det har han ret i, for nu skal man åbenbart have forbindelse til ”højere magter”.
Jeg føler – ligesom det pågældende medlem – at hun er blevet ”røvrendt”, som vi nu siger her i Jylland.
Boligforeningen kan jo hævde, at det er det enkelte medlems eget ansvar, at boligforeningen har de nødvendige oplysninger. Det er rigtigt, og det var jo derfor, at hun to gange kontaktede boligforeningen for at høre, om boligforeningen havde de nødvendige oplysninger, og det fik hun bekræftet ved begge henvendelser.
Endvidere var det jo intet problem for Aarhusbolig at foretage en indplacering uden fødselsdato.

Et helt andet spørgsmål er, om der er andre, og hvor mange, der er skubbet bag i køen, fordi Brabrand Boligforening ikke har samme ventelisteplacering som Aarhusbolig, når der fra Aarhusboligs side oplyses, ar de tilsluttede boligforeninger trækker oplysninger fra samme database.
Det giver jo en falsk tryghedsfølelse, når man som medlem af Brabrand Boligforening ikke kan stole på den ventelisteplacering, man får oplyst fra Aarhusbolig, når man indtaster sine oplysninger.
Afslutningsvis skal det bemærkes, at det pågældende medlem nu har fået en seniorbolig i ”Sonnesgården”, men det hjælper jo ikke andre, der måtte stå i samme situation.
For god ordens skyld skal ligeledes anføres, at der som dokumentation for ovenanførte foreligger en fyldig mailkorrespondance med boligforeningen, der dog ikke giver et entydigt svar på problematikken.
Såfremt Brabrand Boligforening har problemer med at styre ventelisten for medlemmer, hvor fødselsdatoen ikke er kendt, men hvor alene anciennitetsdatoen er kendt, så bør man dog kontakte disse medlemmer for at gøre opmærksom på den manglende fødselsdato.


Svar fra udlejning

Kære Gert Brügge

Da du ikke har nævnt de involverede ved navn, har vi mulighed for at kommentere på den konkrete sag:

– Den 13. marts 2012 modtager vi forespørgsel pr. mail vedr. ventelisteplacering. I denne mail står der også: ”De bedes svare mig via mail, da [..] hører dårligt i telefonen.”
– Den 15. marts 2012 svarer vi, at der mangler fødselsdato og tilbyder at notere den.
– Den 15 marts 2012 modtager vi fødselsdatoen pr. mail.
– Den 16. marts 2012 svarer vi, at fødselsdatoen er noteret, og at den boligsøgende nu er nummer 19 til en lejlighed i Sonnesgade.
Ovenstående giver ikke anledning til ændringer i interne vejledninger eller procedurer.
 
I AarhusBolig er der kun en database. Funktionen ”Beregn venteliste” på hjemmesiden er en forsimplet beregning og giver kun en vejledende placering. Funktionen tager bl.a. ikke højde for ¼-dels-reglen eller boligsøgende med særlige forbehold. Når der kommer ændringer i AarhusBolig, testes disse også med henblik på, om de er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
 
I forhold til forslaget om at kontakte alle boligsøgende uden fødselsdag, er det tidligere på året givet videre til AarhusBolig.
 
Med venlig hilsen
Rune Utoft / Udlejningschef
 
 

Gert Brügge har fået forelagt Rune Utofts svar.
Han gør opmærksom på, at der forud for de fire mails i marts 2012 blev foretaget to mundtlige forespørgsler til administrationen, som der også er nævnt i kommentaren. Den første henvendelse fandt sted i oktober 2010, da sønnen meldte moderen til som aktiv søgende.

Derudover har Gert Brügge følgende kommentar til svaret:

“I øvrigt undrer det mig stadig, at Brabrand Boligforening kan oplyse en ventelisteplacering som nr. 252, når en søgning på AarhusBolig viser en placering som nr. 19, uden at det er nødvendigt at angive en fødselsdato, men alene en anciennitets-dato. For mig at se er der en ”systemfejl” hos Brabrand Boligforening, når en søgning i samme database kan give så forskellige resultater.

For mig at se ville det klæde Brabrand Boligforening, såfremt man havde svaret: ’Vi er kede af det, for vi har begået fejl. For at undgå, at samme fejl skal opstå i fremtiden, vil vi kontakte alle medlemmer, hvor boligforeningen ikke er i besiddelse af fødselsdatoen.”
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt