Bjerregaard: Riv seks blokke ned i Gellerup


Rådmand Gert Bjerregaard foreslår på vegne af Venstres byrådsgruppe, at der sker en kraftig reduktion af boliger i Gellerup. 1750 boliger skal rives ned eller nedlægges så lejligheder omdannes til f.eks. butikker. Bl.a. skal seks boligblokke jævnes med jorden.

“Bulldozerne skal frem for at skabe integration og gøre Gellerup til et attraktivt område. […] Ambitionen er, at Gellerup og Toveshøj skal ligne resten af byen. Det betyder, at der skal ske en kraftig reduktion i antallet af almene boliger. I dag er der 2.400 almene boliger i området […]
‘Det skal ses som en redningsplan for Gellerup og Toveshøj for at bryde den negative spiral. Resultaterne kommer kun, hvis vi er villige til at gå ambitiøst til værks,’ siger Gert Bjerregaard”, oplyser Jyllands-Postens JPÅrhus

Tryghedsgaranti
I den såkaldte helhedspplan for Gellerupparken og Gellerup er Århus Kommune og Brabrand Boligforening blevet enige om at: “Den fysiske omdannelse fra boligområde til byområde vil gennemføres med en tryghedsgaranti for områdets beboere. Ingen beboere vil skulle fraflytte området, men intern omflytning vil komme på tale for at frigøre hele blokke, etager eller opgange. Ligeledes vil definerede persongrupper kunne få tilskud til flytteudgifter, hvis de ønsker at fraflytte området”.

Svar fra Boligforeningens direktør
I en skrivelse fra direktør i Brabrand Boligforening, Torben Overgaard, til bestyrelsen for boligforeningen står bl.a. følgende kommentarer:

“Gert Bjerregaard glemmer i sine beregninger at tage højde for at ud af en flytteprocent på 15 % er ca. 40 % interne flytninger – det vil sige beboere, der flytter fra én lejlighed i afdelingen til en anden i samme afdeling.
[…]
Der skal også tages højde for, at alle disse familier, som rådmanden vil have flyttet, også skal have hjælp til udgifter i forbindelse med flytningen, som de er lovet ifølge helhedsplanens tryghedsgaranti. Vores beregninger viser, at flytteudgifter i forhold til rådmandens plan beløber sig til: 17 mio. kr.

Dyr løsning uden hensyn
Boligforeningen har beregnet at de samlede udgifter til rådmandens forslag vil koste omkring 776 millioner kroner, mens indtægterne kun er 62,5 millioner kroner. Ifølge Jyllands-Posten har Venstre og Gert Bjerregaard ikke forslag til, hvordan løsningen finansieres.

“Det er uanstændigt, det han har gjort. Det ligner valgkamp uden hensyntagen til indgåede aftaler og til de berørte mennesker,” siger Jesper Pedersen, formand for Brabrand Boligforening, ifølge Århus Stiftstidende om Bjerregaards forslag.

Læs mere:
Forslag: Vælt seks blokke i Gellerup: http://jp.dk/arkiv/?id=1590484
Hjemmeside for Jyllands-Posten: http://jp.dk

Hvor skal 720 Gellerup-familier flytte hen? http://stiften.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090204/AAS/700310880/1143/STIFTEN
Hjemmeside for Århus Stiftstidende: http://stiften.dk

NOTAT Til: Bestyrelsen Brabrand Boligforening, Fra: Direktør Torben Overgaard, 1750 familier skal flytte: http://bbbo.dk/Nyhedsvisning.aspx?ID=2811&Action=1&NewsId=53&PID=8591
Hjemmeside for Brabrand Boligforening: http://www.bbbo.dk

Blogartiklen er oprettet: 04. feb 2009


Del eller print denne side:  

Tilbagevisende links


 
 


Blog-arkiver: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | aug | sep | 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt