Indsats mod ekstremisme i 5. – 6. klasse

Århus Kommune og Østjyllands Politi forlænger indsatsen imod dannelse af ekstreme grupper i samfundet – også kaldet politisk og religiøs radikalisering. Indsatsen blandt unge er forlænget et år, og det er især 5. og 6. klasse der skal lære begreberne “flertalsmisforståelse” og “social overdrivelse”.

Børnene skal lære, at flertallet til tider gør ting eller mener andet, end de reelt gør og mener. Derved risikerer børn at ville leve op til meninger og handlinger om alkohol, mobning og kriminalitet, som ikke findes i virkeligheden.

Arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen

Arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen

Politiet forklarer:

“Adfærd, der umiddelbart eller på længere sigt kan medføre skader på en selv eller andre, som fx brug af tobak og alkohol, kriminalitet, aggressiv trafikadfærd eller mobning skyldes ikke alene manglende viden, sociale problemer, dårlig opdragelse, aggressiv personlighed eller andre individuelle problemer.

Denne form for adfærd – også kaldet risikoadfærd – er i høj grad et socialt fænomen: Mennesker er tilbøjelige til at ”glemme” viden, værdier og holdninger for ikke at afvige for meget fra andre. Den enkelte søger ofte at leve op til andres forventninger for på den måde at opnå anerkendelse, respekt, kærlighed og tryghed. Det er en helt naturlig menneskelig reaktion.”

Unge skal spottes

“Radikalisering skal tages meget alvorligt, og en tidlig indsats sikrer, at vi kan få rettet op på det i tide. Derfor er jeg glad for, at projektet nu forlænges, så vi blandt andet kan give lærere, pædagoger og andre faggrupper værktøjer til at spotte unge, der kan være på vej ud af en ekstremt farlig glidebane,” siger Gert Bjerregaard.

150 skoleklasser

“Projektet blev i skoleåret 2008/2009 gennemført i 90 femte eller sjette klasser i Østjylland. I skoleåret 2009/2010 forventes undervisningsforløbet gennemført i ca. 150 klasser,” oplyser projektleder Allan Aarslev fra Østjyllands Politi.

Læs mere:

Hjemmeside for Østjyllands Politi: http://www.politi.dk/Oestjylland
SSP-Østjylland […] forebyggelse af risikoadfærd og kriminalitet

Hjemmeside for Århus Kommune: http://aarhuskommune.dk
Indsats mod radikalisering forlænget

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Blogredaktionen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data