Politi og kommune bag nyt ungdoms-team for Gellerup og Holmstrup

Østjyllands Politi og Århus Kommune er gået sammen om at etablere et ungdoms-team, der med fysisk base i Gellerup skal bekæmpe kriminalitet blandt de 14-18-årige.

Det nye team kaldes fælles Youth Offending Team (YOT), og kommer til at bestå af medarbejdere på tværs af myndigheder og afdelinger.
Indsatsen bygger videre på det eksisterende SSP-samarbejde (skole, sociale myndigheder og politi), der fortsætter uændret. Teamet dækker boligområderne Gellerupparken, Bispehaven og Holmstrup.

Arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen

Arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen

Hurtig, koordineret indsats

“Den hurtige og koordinerede indsats er afgørende, når vi skal stoppe ungdomskriminaliteten. Det viser både undersøgelser og erfaringer. Derfor giver det god mening at politi og kommune går sammen i en ny enhed. Vi skal sætte mere effektivt ind over for den enkelte unge, der er på afveje. Både af hensyn til samfundet og den unge selv,” siger politidirektør Jørgen Ilum ifølge politiets hjemmeside.

Forskellige medarbejdere

Målgruppen er unge mellem 14 og 18 år, der har begået førstegangskriminalitet, gentagen alvorlig kriminalitet, personfarlig kriminalitet, eller som medvirker til at anstifte uro.
Teamet sættes sammen af en politibetjent, 2-3 socialarbejdere, en UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) og en PPR-medarbejder (pædagogisk, psykologisk rådgivning). Jobcenter Vest tilknyttes i forhold til beskæftigelsesindsatsen.

Bøller tilbage på sporet

“Uddannelse er vejen ud af kriminalitet. Derfor er det vigtigt, at vi fastholder de unge kriminelle i skolen, og det kræver en helhedsindsats mellem skole, politi og sociale myndigheder. Youth Offending Team skal gøre det nemmere at få de unge bøller tilbage på sporet,” siger Rådmand for Børn og Unge, Jacob Bundsgaard Johansen ifølge kommunens hjemmeside.

London-model

YOT etableres efter inspiration fra den såkaldte London-model, hvor myndighederne har gode erfaringer med at organisere indsatsen mod ungdomskriminaliteten i Youth Offending Teams.
Viften af redskaber dækker blandt andet:

  • Konfliktråd, hvor offer og gerningsmand mødes under tilstedeværelse af neutral mægler
  • Skadeudbedring, hvor gerningsmand indvilger i fx afvaskning af graffiti
  • Mobil misbrugsbehandling, så kriminelle med misbrugsproblemer får let adgang til behandling i nærmiljøet
  • Kognitive adfærdsprogrammer, fx undervisning i at kontrollere sin vrede (anger management)
  • Ungdomskontrakter, som vil blive brugt i videst mulig omfang efter gældende lovgivning

Læs mere:

Hjemmeside for Østjyllands Politi: http://www.politi.dk/Oestjylland
Politi og kommune går sammen i nyt unge-team

Hjemmeside for Århus Kommune: http://aarhuskommune.dk
Politi og kommune går sammen i nyt unge-team

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Blogredaktionen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data