Jernaldervej trafikmåles fra 1. oktober

Den ofte trafikfarlige Jernaldervej i det vestlige Århus bliver nu målt for trafik – både antallet af biler og hvor hurtigt, der køres. Vejen har længe været plaget af uheld, kødannelser og mange biler, der bruger vejen som “smutvej” i stedet for at køre på Viborgvej.
Brabrand Boligforenings afdelinger på Holmstrup Mark, der alle ligger på eller meget tæt på Jernaldervej har i samarbejde med bl.a. menighedsråd, privatpersoner og grundejerforeninger i området lagt pres på Århus Kommune for at få forbedret trafikforholdene.

Arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen: Jernaldervej eneste rundkørsele ved Skjoldhøj Kirke. Vejen løber parallelt med Viborgvej.

Protesten mod de nuværende trafikforhold har base i “Boligpolitisk Udvalg” i områdets største bebyggelse, Brabrand Boligforenings afdeling Holmstrup, der har samlet kræfter i samarbejde med beboere fra nabobebyggelserne.

“Krydset Bronzealdervej-Jernaldervej (“Netto-krydset”) er et ekstremt farligt kryds – især for cyklister, der kører langs Jernaldervej. Netto har tiltrukket mange fremmede billister til området, der ikke har været i stand til at kunne opdage, at der er cykelsti i begge retninger, og som derfor ikke har kunnet finde ud af at overholde deres vigepligt,” skriver afdelingsbestyrelsen i Holmstrup i indkaldelsen til afdelingens ordinære beboermøde den 6. september.

For at imødegå de lange bilkøer er der fremsat forslag om buslommer til de få stoppesteder som ikke er forsynet med en sådan plads til bybussen, når passagerer skal ind og ud af bussen.
Der er også forslag om lysregulering, byzone og et større projekt, der skal forvandle “Netto-krydset” til en rundkørsel.

Inspektør Robert Sørensen oplyste på det ordinære beboermøde i Odinsgård 31. august at det første skridt fra kommunens side bliver trafikmåling, som etableres fra 1. oktober.
“Det gælder både antallet af biler og hvor hurtigt de kører,” supplerede afdelingsformand for Thorsbjerg Ulla Jellesen.

Læs mere:

Hjemmeside for Holmstrup: http://home1.stofanet.dk/afdeling6/
Møde onsdag den 8.juni kl. 15.00 hos Århus kommune, trafik (Word-dokument)

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Jacob
Vi er også nogen der syntes at man med stor fordel kunne lave noget af jernaldervej om til en busvej - for at forhindre at folk bare drøner igennem.

fx lige efter "Nettokrydset" og hen til indkørslen til Holmstrup

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Blogredaktionen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

  • Jernaldervej trafikmåles fra 1. oktober
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data