Nu mister du let ancienniteten i boligkøen

Nye regler kan betyde, at du let mister pladsen på ventelisten til en almen bolig. Tidligere var der sammenhæng mellem hvor længe, du har været medlem/ boet i boligforeningen og pladsen på ventelisten den dag, du vil have ny bolig.

Dette har Indenrigs- og Socialministeren lavet om på. Hvis du ikke aktivt gør noget og betaler noget, så ryger du ud af listen og skal starte nederst den dag, du vil skifte bolig. Samtidig har boligforeningerne fået en lang række muligheder for at lave om på venteliste-rækkefølgen, uden du selv kan gøre noget.

Der kan let blive meget langt til drømmeboligen. Med de nye regler falder man nemt ud af køen

Der kan let blive meget langt til drømmeboligen. Med de nye regler falder man nemt ud af køen

Ønske og aktiv handling
“Meget kort fortalt går ændringerne for det første ud på, at alle, der allerede figurerer eller fremover ønsker at stå på en venteliste til en almen bolig, skal betale et årligt beløb herfor, et såkaldt ajourføringsgebyr. Og alle der for første gang ønsker at blive skrevet op til en almen bolig i en almen boligorganisation, skal betale et førstegangs opnoteringsgebyr herfor.

Den anden afgørende ændring er, at den tidligere medlemsanciennitet for medlemmerne af en boligforening bliver ændret til en hertil svarende placering på ventelisten. Dette forudsætter naturligvis et ønske herom og dermed en aktiv handling fra disse personlige medlemmers side, idet de i givet fald skal henvende sig til den eller de boligforeninger, de er medlemmer af, senest mandag den 31. maj 2010.

Dette bliver boligforeningerne derfor nødt til at informere nærmere om bl.a. gennem både annoncer i et lokalt dagblad og ved breve til alle medlemmerne,” oplyser Boligselskabernes Landsorganisation.

Ændringerne kort:

  • Medlemsanciennitet forsvinder. I stedet anvendes kun aktive ventelister
  • Fortrinsretten for familier med børn forsvinder og erstattes af en aftalemulighed
  • Lettere at indføre “kombineret udlejning” (ressourcesvage afvises)
  • Problemområder kan udlejes uden om venteliste f.eks. via annoncer
  • Ved særlige problemer behøver boligforening ikke særlig tilladelse fra kommunen
  • Mulighed for at blive på venteliste selvom man får en bolig
  • Mulighed for flerårigt ajourføringsgebyr for at stå på venteliste

 

Betal hvert år eller ryg ud
Hvis du vil beholde pladsen i boligkøen, skal du henvende dig til boligorganisationen, dvs. Århusbolig, hvis du er medlem af Brabrand Boligforening:
“Ifølge de nye regler skal du hvert år betale et ajourføringsbeløb, for at bevare din anciennitet/placering på ventelisten. Det gælder også, hvis du allerede har en bolig i en af boligforeningerne i Århusbolig. Betaler du ikke, vil du miste din anciennitet og/eller ventelisteplacering,” oplyser Århusbolig. Boligselskabernes Landsorganisation uddyber:

“Personer, der pr. 1. januar 2010 var og stadig er medlem af en almennyttig boligforening/almen andelsboligorganisation, og som ikke er lejer i foreningen, får anciennitet på den almindelige venteliste fra indmeldelsestidspunktet. Det er dog en betingelse herfor, at personen senest mandag den 31. maj 2010 inden for den pågældende boligforenings kontortid og eventuelle telefontid anmoder boligforeningen om at blive opnoteret på ventelisten.”

Oplysningskampagne i februar
Alle 230.000 medlemmer under Århusbolig vil modtage et brev i løbet af februar, og Boligselskabernes Landsorganisation vil informere om de nye i regler bl.a. i OBS-udsendelser på DR-tv.

Illustration: Fotocollage af Ulrik Ricco Hansen baseret på arkivfoto fra Wikimedia af Mikki InkeroinenGNU Free Documentation License

Læs mere:
Hjemmeside for Århusbolig: http://www.aarhusbolig.dk
Ny udlejningsbekendtgørelse får stor betydning

Hjemmeside for for Boligselskabernes Landsforening: http://bl.dk
De nye udlejningsregler m.v. samt nyeste lovbekendtgørelse af lov om almene boliger

Hjemmeside for Indenrigs- og Socialministeriet: http://ism.dk
Liste med områder for Kombineret udlejning

Opdatering 4/2-2009:
Læs også hjemmeside for Brabrand Boligforening: http://bbbo.dk
03-02-2010 Nye udlejningsregler

Blogartiklen er oprettet: 31. jan 2010. Opdateret 11. feb 2010 kl. 16:45


Del eller print denne side:  

2 kommentarer til
“Nu mister du let ancienniteten i boligkøen”

Tilbagevisende links


 
 


Blog-arkiver: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt