Alle alkoholikere skal mødes i Jægergårdsgade

Sparekniv eller forbedring: I dag er der tre muligheder for alkoholbehandling i Århus, men en omlægning betyder at behandlingssteder i Viby og Århus Nord nedlægges, så beboerne der tidligere har benyttet disse steder fremover skal bruge det nye fælles sted i Jægergårdsgade. Også en café fjernes og flyttes ind i det nye center.
Naboerne i Jægergårdsgade er utrygge og frygter, at et fælles center vil belaste Jægergårdsgade-kvarteret socialt og trafikalt.

“Det er imidlertid Socialforvaltningens opfattelse, at en samling af Alkoholbehandlingen
i Jægergårdsgade ikke vil medføre problemer, da målgruppen til alkoholbehandling afspejler befolkningen som helhed, og at alkoholbehandlingen er at sammenligne med en lægeklinik eller psykologkonsultation,” skriver Rådmand Hans Halvorsen i en pressemeddelelse.

Café fjernes fra Grønnegade

Foruden tre behandlingssteder er der i dag en café i Grønnegade. Caféen flyttes også:
King_Alcohol_and_his_Prime_Minister“Der er store fordele i at cafeen placeres sammen med den øvrlge alkoholbehandling, da dette skaber bedre sammenhceng i behandlingsindsatsen og den faglige udvikling af behandlingen,” siger Helene Bygholm Risager, leder af Alkoholbehandlingen i Århus Kommune ifølge rådmandens pressemeddelse.

Sparekniv?

Sammenlægningen minder om den sammenlægning, som socialcentrene er udsat for. Senest er Socialcenter Vest i Gellerupparken foreslået afviklet og i den forbindelse skrev Skræppebladets blog den 19. januar under overskriften “Byråd vil slagte Socialcenter Vest i Gellerup” :
“Jette Jensen er bekymret over omlægningen, der let kan blive brugt som sparekniv. Hun undrer sig også over at de kritiske høringssvar næsten ikke er at finde i den endelige byrådsindstilling.”

Demotivering?

Undersøgelser peger på at beboere, der er berørt af misbrug, f.eks. alkoholmisbrug evt. som pårørende, demotiveres af fysisk afstand til behandlingssted.
Lukning af de to steder uden for Århus C samt caféen betyder, at mange får længere til nærmeste behandlingssted. Alle steder har i dag rådgiving og bl.a. kontrolleret udlevering af antabus.

Fakta om samlingen af Alkoholbehandlingen:

  • Placering: Jægergårdsgade 64, 1.-4. sal.
  • Areal: 1.890 kvm.
  • Forventet antal brugere dagligt: 110-120.
  • Forventet ibrugtagning: Sommeren 2010.

Historisk gengivelse af “Kong Alkohol og hans førsteminister”. Bl.a. gengivet hos Wikimedia.

LÆS MERE:

Hjemmeside for Århus Kommune: http://aarhuskommune.dk
Alkoholbehandling samles i Århus C

Skræppebladet:
Byråd vil slagte Socialcenter Vest i Gellerup

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Ulrik Dorph-Hansen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data